Tekijänoikeudet 2 op

Opintojaksolle voi osallistua viisi väyläopiskelijaa kerrallaan.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi

  • hallitset tekijänoikeuden perusasiat
  • tunnet tekijänoikeusjärjestöt
  • osaat luokitella eri sopimustyypit musiikin/AV-tuotannon alalla
  • tunnistat omakustanteen valmistamisessa tarvittavat luvat

Keskeinen sisältö

  • tekijänoikeuden perusasioiden opiskelua luentomuotoisesti sekä oppimistehtävän avulla
  • perehtymistä tekijänoikeusjärjestöihin ja niiden toimintaan sekä eri sopimustyyppeihin(artistisopimus, kustannussopimus, managerisopimus, ohjelmatoimistoedustus) sekä musiikin tuotttamis-julkaisutapoihin

Lisätietoja