Videokuvauksen perusteet 5 op

Videokuvauksen perusteet 5 op

Opintojaksolle voi osallistua viisi väyläopiskelijaa kerrallaan.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee:

 • audiovisuaalisen median ilmaisumuotojen ja kerrontatapojen perusteet
 • osaa käyttää opiskelussa tarvittavia laitteita ja ohjelmistoja
 • osaa muokata omaan kokemuspiiriisi liittyviä havaintoja ja ilmiöitä sähköisen median tarinoiksi
 • tuntee digitaalisen sisältötuotannon prosesseja ja osaa arvioida kriittisesti ja eettisesti mediasisältöjä
 • ymmärrärtää teknologian antamat mahdollisuudet ja rajoitteet tuotantoprosessissa
 • osaa toimia aktiivisena työryhmän jäsenenä ja edistää yhteisten tavoitteiden toteutumista

Keskeinen sisältö

 • kurssin sisältö muodostuu video-ilmaisussa tarvittavien välineiden käytön oppimisesta ja ilmaisun perusteista
 • luennoilla ja erilaisissa harjoituksissa tutustutaan videotuotannoissa käytettävään tekniikkaan, valaisuratkaisuihin, digitaalisen videokameran sekä äänen tallentamisen toimintaperiaatteisiin sekä tietokonepohjaisten editointityöasemien toimintaan ja keskeisiin editointiohjelmistoihin
 • ilmaisussa perehdytään elävän kuvan sommittelun perusperiaatteisiin, kuvan kerronnalliseen jatkuvuuteen sekä leikkauksen merkitykseen hyvän kuvakerronnan osatekijänä

AMK+ -NÄYTTÖ

Sisältö

AMK+ näyttö Videotyön perusteisiin (5op) on arvioiva kaksiosainen portfolio. Opiskelija osoittaa näytöllä osaamisensa video-ilmaisussa tarvittavien välineiden hallinnasta sekä ilmaisun perusteista. Opiskelijan tulee osata:

 • Audiovisuaalisen median ilmaisumuotojen ja kerrontatapojen perusteet
 • Kuvakerronnan perusteet
 • Videokuvaamiseen ja leikkaamiseen liittyvien laitteiden käyttö
 • Kerronnallisen jatkuvuuden perusteet
 • Arvioida työprosessiaan kirjallisesti

Osa 1: Työnäytteet

Työnäyteosa, joka koostuu opiskelijan työnäytteistä. Työnäytteitä voivat olla muun muassa:
Sähköinen portfolio (esim. musiikkivideot, animaatiot yms. AV-tuotannot)
Showreel (videokooste tehdyistä AV-töistä)

Tämän osan opiskelija koostaa opintojensa aikana. Näyttöä varten koostettu valmis työnäyte tallennetaan paikkaan, josta näytön arvioivat opettajat pääsevät sen katsomaan. Esim. Google Drive, Dropbox, One Drive tms.

Mikäli kyseessä ei ole radio ja tv-työn opiskelija, hän koostaa muista ansioistaan portfolion toisen asteen ohjeen mukaisesti. Työnäyteosion voi myös korvata työkokemuksella. (Nämä tapaukset tarkastellaan aina tapauskohtaisesti)

Osa 2: Raportti

Kirjallinen osa, jossa opiskelija arvioi kriittisesti omaa osaamistaan ja tekemistään toisen asteen näytössä. Opiskelija käyttää arviointiin kirjallista lähdemateriaalia, joka liittyy hyväksi luettavaan opintokokonaisuuteen. Raportti on kriittinen prosessinkuvaus omasta näyttökokeesta, jossa omat ajatukset käyvät vuoropuhelua teorian kanssa

Kirjallisen osion tulee olla 3-5 liuskaa pitkä. Tekstin asettelu ja lähdeviittaukset erillisen ohjeen mukaisesti.

Prosessi:

Opiskelija ilmoittautuu opintoihin väyläopintojen normaalilla ilmoittautumislomakkeella. Tämän jälkeen opettaja lähettää sähköisen lomakkeen, jossa on paikka työnäytelinkille ja raportin palautukselle. Opiskelijan palautettua molemmat osiot, opiskelijaa pyydetään tarvittaessa täydentämään näyttöä 2 viikon kuluessa.
Mahdollisen täydennyksen jälkeen näyttö arvioidaan ja opiskelijalle ilmoitetaan hyväksytystä/hylätystä näytöstä.

Näyttöjä arvioidaan jatkuvan periaatteen mukaan.

Näytön arviointi 1-5

1-2:
Hallitset videokameran käytön ja osaat työstää kuvamateriaalia editointi-työasemalla.
Ymmärrät valaisun hallinnan merkityksen kuvamateriaalin tuottamisessa.
Osaat arvioida työskentelyprosessiasi kirjallisesti
3-4:
Hallitset kuvakerronnan, äänikerronnan ja valaisun perusteita.
Pystyt tuottamaan teknisesti hyvälaatuista ääni- ja kuvamateriaalia ja osaat itsenäisesti käyttää videokameraa.
Osaat itsenäisesti leikata videota ja ääntä editointiohjelmalla.
Osaat perustella tekemiäsi ratkaisuja ja arvioida osaamistasi realistisesti.
Kykenet hyödyntämään lähdeaineistoja.
5:
Osaat suunnitella ja toteuttaa teknisesti ja ilmaisullisesti hyvää visuaalista, auditiivista ja kirjallista materiaalia.
Osaat arvioida monipuolisesti, kriittisesti sekä perustellen omaa oppimistasi ja osaamistasi.
Kykenet hyödyntämään lähdeaineistoja oivaltavasti.