Metsätalousinsinööriväylä


Metsätalousinsinöörin vuoden väyläopinnot suoritetaan ensimmäisen tai toisen vuoden aikana ammatillisten opintojen lomassa. Loput metsätalousinsinöörin ensimmäisen vuoden opinnoista tehdään ammatillisen tutkinnon viimeisenä opiskeluvuotena.

Opinnot suoritettuasi voit hakea Karelian tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa ja valmistut metsäkoneenkuljettajan, metsuri-metsäpalvelujen tuottajan tai metsäkoneasentajan ammattiin Riveriasta. Näin opintopolku metsätalousinsinööriksi lyhenee enimmillään jopa vuodella.

Infoa metsäalan väyläopinnoista

Osana Riverian työelämä- ja jatko-opintopäivää järjestettiin metsäalan väyläopintoinfo 16.9.2020. Infossa olivat opinnoista kertomassa opinto-ohjaaja Pekka Huotari ja metsätalousinsinööriopiskelija Anu Solehmainen Karelia-ammattikorkeakoulusta.

Pääset infotallenteeseen täältä.

Seuraavan kerran info järjestetään Valtimon työelämä- ja jatko-opintopäivän yhteydessä 15.2.21.

Infon jälkeen metsäalan väyläopinnoista kiinnostuneet voivat osallistua tutustumistilaisuuteen 1.3.2021 klo 12-14 joko Karelian Wärtsilän kampuksella (tulkaa pääaulaan klo 11.45, jos tulette paikan päälle) tai koronatilanteen niin vaatiessa etäyhteydellä. Liity tilaisuuteen täällä.

Ilmoittautuminen vuoden 2021-2022 väyläopintoihin

Ilmoittautuminen puolen vuoden / vuoden opintoihin on 30.4.2021 mennessä. Väyläopiskelijoille varataan kaksi paikkaa.

Uratarina metsäkoneenkuljettajasta metsätalousinsinööriksi

Jaakob Tiaisella ei vielä ollut väyläopintomahdollisuutta, kun hän opiskeli metsäalaa Valtimolla. Jaakob opiskeli metsätalousinsinööriksi normaalipitkää reittiä.

Väyläopinnot ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osina

Voit suorittaa väyläopintoja joko puolen vuoden tai vuoden kestävinä kokonaisuuksina tai yksittäisiä opintojaksoja siten, että niistä muodostuu ammatillisen tutkinnon tutkinnonosa (5-15 osp/op).

Lukuvuonna 2020-2021 voit suorittaa

 

Puolen vuoden (syyslukukauden) opintoihin kuuluvat seuraavat opintojaksot:

Introduction to Forestry English 2 op
Metsäteollisuus 3 op
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2 op
Tieto- ja viestintätekniikka 3 op
Metsän mittaus ja kartoitus 6 op
Ammatillinen kasvu 2 op
Metsänhoidon perusteet 4 op
Kasvifysiologia 5 op
Puulajit 3 op

Vuoden opintoihin opiskellaan edellisten lisäksi seuraavat opintojaksot:

Metsätuhot 2 op
Metsän uudistaminen 6 op
Paikkatiedon hallinta 6 op
Puunhankinnan perusteet 5 op
Metsäbioliiketoiminta ja yrittäjyys 4 op
Uusiutuvat energialähteet
ja niiden käyttö 5 op
Skogsvenska 2 op

AMK+-näyttö

Metsänluonnonhoitotutkinnon valmennus 2 op – AMK+-näyttönä luonnonhoitokortin suorittaminen tai kortin osoittaminen suoritetuksi.

Karelian tutkintosääntö 1.8.2019: ”Toisen asteen tutkinnon yhteydessä suoritetut 30 opintopisteen väyläopinnot (tutkinnon mukaiset ensimmäisen lukukauden opinnot) antavat hakukelpoisuuden hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa.” Käytännössä siten suorittamalla syyslukukauden opinnot vähimmäisarvosanalla 2, voit saada erillishaun kautta tutkinto-opiskelupaikan Karelian metsätalousinsinöörin opintoihin.

Kysy opintojen sisällöstä ja ilmoittautumisesta opinto-ohjaaja Eine Paldanilta (Riveria).

Kuva: Susanna Jonninen