Metsätalousinsinööriväylä

Uratarina metsäkoneenkuljettajasta metsätalousinsinööriksi

Jaakob Tiaisella ei vielä ollut väyläopintomahdollisuutta, kun hän opiskeli metsäalaa Valtimolla. Jaakob opiskeli metsätalousinsinööriksi normaalipitkää reittiä.

Väyläopinnoista on sinulle hyötyä jos tähtäät jatko-opintoihin ammattikorkeakoulussa tai jos haluat tutustua AMK-opiskeluun.

Metsätalousinsinöörin vuoden väyläopinnot suoritetaan ensimmäisen tai toisen vuoden aikana ammatillisten opintojen lomassa. Loput metsätalousinsinöörin ensimmäisen vuoden opinnoista tehdään ammatillisen tutkinnon viimeisenä opiskeluvuotena.

Opinnot suoritettuasi voit hakea Karelian tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa ja valmistut metsäkoneenkuljettajan, metsuri-metsäpalvelujen tuottajan tai metsäkoneasentajan ammattiin Riveriasta. Näin opintopolku metsätalousinsinööriksi lyhenee enimmillään jopa vuodella.

Info metsäalan väyläopinnoista ja tutustuminen opintoihin

Metsätalousinsinööri ja energia- ja ympäristötekniikan insinöörin väyläopintoinfo järjestettiin 14.9.2022. Voit kuunnella infotallenteen täällä.

Väyläopinnot ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osina

Opinnoista voi koostaa yhden ammatillisen valinnaisen tutkinnon osan, Korkeakouluopinnot 5-15 osp. Suoritetut opinnot voidaan Kareliassa tunnustaa osaksi tutkinto-opintoja.

Minustako metsätalousinsinööri? 2 op (syksy 2022)
Johdanto Suomen metsätalouteen 3 op
Metsätuhot 2 op (keväällä 2023)
Puunhankinnan perusteet 3 op
Näkökulmia biotalouteen 2 op
Kiertotalous.nyt 3 op
Opiskelutaidot 1 op
Tiedonhankinnan perusteet 1 op
Työturvallisuuskortti 1 op (lähiopetus keväällä 2023)

Tutustu metsätalousinsinöörin opetussuunnitelmaan>>

Lukuvuonna 2021-2022 voit suorittaa

Syyslukukauden opinnot (sisältökuvaukset näet opinto-oppaasta).:

  • Metsänhoidon perusteet 4 op  (itsenäinen verkko-opiskelu mahdollinen)
  • Tieto- ja viestintätekniikka 3 op (itsenäinen verkko-opiskelu mahdollinen)
  • Raportointi- ja kirjoitusviestintä 2 op (läsnäolo verkko-opetuksessa, toteutus vain syksyllä)
  • Puulajit 3 op  (itsenäinen verkko-opiskelu mahdollinen)
  • Metsäteollisuus 3 op (verkko-opiskelu mahdollista)
  • Ammatillinen kasvu 1, 2 op (toteutustapa sovitaan opinto-ohjaajan kanssa)
  • Kasvifysiologia 5 op (vaatii läsnäolon 2,5 op syksyllä ja 2,5 op keväällä)
  • Metsänmittaus ja kartoitus 6 op (vaatii läsnäolon, toteutus vain syksyllä)
  • Introduction to Forestry English 2 op (läsnäolo verkko-opetuksessa, toteutus vain syksyllä)

Valmentavat opinnot verkko-opintoina:

AMK+-näyttö

Metsänluonnonhoitotutkinnon valmennus 2 op – AMK+-näyttönä luonnonhoitokortin suorittaminen tai kortin osoittaminen suoritetuksi.

Kysy opintojen sisällöstä ja ilmoittautumisesta opinto-ohjaaja Eine Paldanilta (Riveria).