Metsätalousinsinööriväylä

Uratarina metsäkoneenkuljettajasta metsätalousinsinööriksi

Jaakob Tiaisella ei vielä ollut väyläopintomahdollisuutta, kun hän opiskeli metsäalaa Valtimolla. Jaakob opiskeli metsätalousinsinööriksi normaalipitkää reittiä.

https://youtu.be/YE8jHw1lQvQ

Väyläopinnoista on sinulle hyötyä jos tähtäät jatko-opintoihin ammattikorkeakoulussa tai jos haluat tutustua AMK-opiskeluun.

Metsätalousinsinöörin vuoden väyläopinnot suoritetaan ensimmäisen tai toisen vuoden aikana ammatillisten opintojen lomassa. Loput metsätalousinsinöörin ensimmäisen vuoden opinnoista tehdään ammatillisen tutkinnon viimeisenä opiskeluvuotena.

Opinnot suoritettuasi voit hakea Karelian tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa ja valmistut metsäkoneenkuljettajan, metsuri-metsäpalvelujen tuottajan tai metsäkoneasentajan ammattiin Riveriasta. Näin opintopolku metsätalousinsinööriksi lyhenee enimmillään jopa vuodella.

Info metsäalan väyläopinnoista ja tutustuminen opintoihin

Metsätalousinsinööri ja energia- ja ympäristötekniikan insinöörin väyläopintoinfo järjestettiin 14.9.2022. Voit kuunnella infotallenteen täällä.

Väyläopinnot ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osina

Opinnoista voi koostaa yhden ammatillisen valinnaisen tutkinnon osan, Korkeakouluopinnot 5-15 osp. Suoritetut opinnot voidaan Kareliassa tunnustaa osaksi tutkinto-opintoja.

Minustako metsätalousinsinööri? 2 op 
Johdanto Suomen metsätalouteen 3 op
Metsätuhot 2 op 
Puunhankinnan perusteet 3 op
Näkökulmia biotalouteen 2 op
Kiertotalous.nyt 3 op
Opiskelutaidot 1 op
Tiedonhankinnan perusteet 1 op

Tutustu metsätalousinsinöörin opetussuunnitelmaan>>

AMK+-näyttö

Metsänluonnonhoitotutkinnon valmennus 2 op – AMK+-näyttönä luonnonhoitokortin suorittaminen tai kortin osoittaminen suoritetuksi.

Kysy opintojen sisällöstä ja ilmoittautumisesta opinto-ohjaaja Kaisa Nykyriltä (Riveria).