Metsätalousinsinööriväylä

Uratarina metsäkoneenkuljettajasta metsätalousinsinööriksi

Jaakob Tiaisella ei vielä ollut väyläopintomahdollisuutta, kun hän opiskeli metsäalaa Valtimolla. Jaakob opiskeli metsätalousinsinööriksi normaalipitkää reittiä.

Väyläopinnoista on sinulle hyötyä jos tähtäät jatko-opintoihin ammattikorkeakoulussa tai jos haluat tutustua AMK-opiskeluun.

Metsätalousinsinöörin vuoden väyläopinnot suoritetaan ensimmäisen tai toisen vuoden aikana ammatillisten opintojen lomassa. Loput metsätalousinsinöörin ensimmäisen vuoden opinnoista tehdään ammatillisen tutkinnon viimeisenä opiskeluvuotena.

Opinnot suoritettuasi voit hakea Karelian tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa ja valmistut metsäkoneenkuljettajan, metsuri-metsäpalvelujen tuottajan tai metsäkoneasentajan ammattiin Riveriasta. Näin opintopolku metsätalousinsinööriksi lyhenee enimmillään jopa vuodella.

Info metsäalan väyläopinnoista ja tutustuminen opintoihin

Osana Riverian Tulevaisuuden duuni – työelämä- ja jatko-opintopäivää järjestettiin metsäalan väyläopintoinfo 13.10.2021 klo 13.30. Tapahtuman ohjelman ja tallenteen löydät täältä.

Infon jälkeen metsäalan väyläopinnoista kiinnostuneet voivat osallistua tutustumistilaisuuteen Karelian Wärtsilän kampuksella. Tutustumistilaisuus järjestetään ma 21.3.2022 klo 12. Tapaaminen Wärtsilä-talon infopisteellä pääaulassa.

Ilmoittautuminen vuoden 2022-2023 väyläopintoihin

Tiedot julkaistaan alkuvuodesta 2022. Ilmoittautuminen vuoden 2021-2022 puolen vuoden / vuoden opintoihin oli 30.4.2021 mennessä. Väyläopiskelijoille oli tällöin varattuna kaksi paikkaa.

Väyläopinnot ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osina

Voit suorittaa väyläopintoja joko yksittäisiä opintojaksoja siten, että niistä muodostuu ammatillisen tutkinnon tutkinnonosa (5-15 osp/op) tai suorittamalla puolen vuoden/kokonaisen vuoden opinnot. Puolen vuoden / vuoden opinnot sisältävät lähiopetukseen osallistumista Kareliassa Joensuussa.

Tutustu metsätalousinsinöörin opetussuunnitelmaan>>

Lukuvuonna 2021-2022 voit suorittaa

Syyslukukauden opinnot (sisältökuvaukset näet opinto-oppaasta).:

 • Metsänhoidon perusteet 4 op  (itsenäinen verkko-opiskelu mahdollinen)
 • Tieto- ja viestintätekniikka 3 op (itsenäinen verkko-opiskelu mahdollinen)
 • Raportointi- ja kirjoitusviestintä 2 op (läsnäolo verkko-opetuksessa, toteutus vain syksyllä)
 • Puulajit 3 op  (itsenäinen verkko-opiskelu mahdollinen)
 • Metsäteollisuus 3 op (verkko-opiskelu mahdollista)
 • Ammatillinen kasvu 1, 2 op (toteutustapa sovitaan opinto-ohjaajan kanssa)
 • Kasvifysiologia 5 op (vaatii läsnäolon 2,5 op syksyllä ja 2,5 op keväällä)
 • Metsänmittaus ja kartoitus 6 op (vaatii läsnäolon, toteutus vain syksyllä)
 • Introduction to Forestry English 2 op (läsnäolo verkko-opetuksessa, toteutus vain syksyllä)

Valmentavat opinnot verkko-opintoina:

Lisäksi verkko-opintoina:
Sisältökuvaukset näet opinto-oppaasta.

 • Metsätuhot
 • Metsäenergia

AMK+-näyttö

Metsänluonnonhoitotutkinnon valmennus 2 op – AMK+-näyttönä luonnonhoitokortin suorittaminen tai kortin osoittaminen suoritetuksi.

Kysy opintojen sisällöstä ja ilmoittautumisesta opinto-ohjaaja Eine Paldanilta (Riveria).