Metsätalousinsinööriväylä

Metsätalousinsinöörin vuoden väyläopinnot suoritetaan ensimmäisen tai toisen vuoden aikana ammatillisten opintojen lomassa. Loput metsätalousinsinöörin ensimmäisen vuoden opinnoista tehdään ammatillisen tutkinnon viimeisenä opiskeluvuotena.

Opinnot suoritettuasi voit hakea Karelian tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa ja valmistut metsäkoneenkuljettajan, metsuri-metsäpalvelujen tuottajan tai metsäkoneasentajan ammattiin Riveriasta. Näin opintopolku metsätalousinsinööriksi lyhenee enimmillään jopa vuodella.

Infoa metsäalan väyläopinnoista

Osana Riverian Tulevaisuuden duuni – työelämä- ja jatko-opintopäivää järjestetään metsäalan väyläopintoinfo 13.10.2021 klo 13.30. Tapahtuman ohjelman ja liittymislinkin löydät täältä.

Infon jälkeen metsäalan väyläopinnoista kiinnostuneet voivat osallistua tutustumistilaisuuteen Karelian Wärtsilän kampuksella. Tutustumistilaisuuden ajankohta julkaistaan täällä syksyllä 2021.

Ilmoittautuminen vuoden 2021-2022 väyläopintoihin

Ilmoittautuminen puolen vuoden / vuoden opintoihin on 30.4.2021 mennessä. Väyläopiskelijoille varataan kaksi paikkaa.

Uratarina metsäkoneenkuljettajasta metsätalousinsinööriksi

Jaakob Tiaisella ei vielä ollut väyläopintomahdollisuutta, kun hän opiskeli metsäalaa Valtimolla. Jaakob opiskeli metsätalousinsinööriksi normaalipitkää reittiä.

Väyläopinnot ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osina

Voit suorittaa väyläopintoja joko yksittäisiä opintojaksoja siten, että niistä muodostuu ammatillisen tutkinnon tutkinnonosa (5-15 osp/op) tai suorittamalla puolen vuoden/kokonaisen vuoden opinnot. Puolen vuoden / vuoden opinnot sisältävät lähiopetukseen osallistumista Kareliassa Joensuussa.

Tutustu metsätalousinsinöörin opetussuunnitelmaan>>

Lukuvuonna 2021-2022 voit suorittaa

Syyslukukauden opinnot (sisältökuvaukset näet opinto-oppaasta).:

 • Metsänhoidon perusteet 4 op  (itsenäinen verkko-opiskelu mahdollinen)
 • Tieto- ja viestintätekniikka 3 op (itsenäinen verkko-opiskelu mahdollinen)
 • Raportointi- ja kirjoitusviestintä 2 op (läsnäolo verkko-opetuksessa, toteutus vain syksyllä)
 • Puulajit 3 op  (itsenäinen verkko-opiskelu mahdollinen)
 • Metsäteollisuus 3 op (verkko-opiskelu mahdollista)
 • Ammatillinen kasvu 1, 2 op (toteutustapa sovitaan opinto-ohjaajan kanssa)
 • Kasvifysiologia 5 op (vaatii läsnäolon 2,5 op syksyllä ja 2,5 op keväällä)
 • Metsänmittaus ja kartoitus 6 op (vaatii läsnäolon, toteutus vain syksyllä)
 • Introduction to Forestry English 2 op (läsnäolo verkko-opetuksessa, toteutus vain syksyllä)

Valmentavat opinnot verkko-opintoina:

Lisäksi verkko-opintoina:
Sisältökuvaukset näet opinto-oppaasta.

 • Metsätuhot
 • Metsäenergia

AMK+-näyttö

Metsänluonnonhoitotutkinnon valmennus 2 op – AMK+-näyttönä luonnonhoitokortin suorittaminen tai kortin osoittaminen suoritetuksi.

Kysy opintojen sisällöstä ja ilmoittautumisesta opinto-ohjaaja Eine Paldanilta (Riveria).

Kuva: Susanna Jonninen