Puulajit 3 op

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija tunnistaa Suomessa luontaisesti kasvavat puulajit ja tunnet niiden ekologiset ja biologiset ominaispiirteet sekä kasvupaikkavaatimukset. Opiskelija tuntee tärkeimpien ulkomaisten puulajien ekologisia ja biologisia ominaispiirteitä. Opiskelija osaa käsiteltävän puuston tieteelliset nimet.

KESKEINEN SISÄLTÖ

  • Puulajien ja -sukujen yleisiä tuntomerkkejä
  • Puulajien ja -sukujen ekologiset ja biologiset ominaispiirteet ja luontaiset kasvuympäristöt.
  • Puulajien tieteelliset nimet