Raportointi- ja kirjoitusviestintä 2 op

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija osaa tuottaa ohjeiden mukaisia, laadulliset kriteerit täyttäviä kirjallisia tehtäviä. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäosaamistaan ja ymmärtää kirjoitusviestinnän merkityksen osana oppimisprosessia ja oman ammattitaidon kehittämistä.

KESKEINEN SISÄLTÖ

  • opinnäytetyön ohjeen mukainen raportointi
  • tieteellisen tekstin piirteet
  • ammattikorkeakoulutasoiset kirjoitukset
  • kielenhuolto.