Uusiutuvat energialähteet ja niiden käyttö 5 op

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija:

 • tietää uusiutuvien energioiden merkityksen suomalaisessa ja eurooppalaisessa yhteiskunnassa, osana energiatuotantoa ja ilmastonmuutoksen hallintaa
 • tietää mihin uusiutuvien energioiden käytön lisääminen perustuu sekä millä ohjauskeinoilla niiden käyttöä voidaan ohjata
 • tietää energiatuotannon keskeisimmät ympäristövaikutukset
 • tuntee alueellisten energiavarojen potentiaalin ja liiketoimintamahdollisuudet
 • tietää erilaiset uusiutuvat energialähteet sekä niiden käyttökohteet
 • tuntee pienkiinteistöjen lämmitysjärjestelmäratkaisut ja energialaskennan perusteet
 • tietää energiatehokkuuden hallintaan vaikuttavat toimenpiteet.

KESKEINEN SISÄLTÖ

 • energian tuotanto ja käyttö Suomessa
 • energia-alan toimintaympäristö (energiapolitiikka, ilmastosopimukset, kansalliset energiakäytön strategiat)
 • syöttötariffit, päästökauppa ym. energian tuotannon ja käytön ohjausmekanismit sekä juridiikka
 • energian muuntoluvut ja yksiköt sekä energiakauppa
 • uusiutuvat energialähteet
 • uusiutuvan energian käyttökohteet
 • kiinteistön lämmitystehon ja energiatarpeen selvitys
 • pienkiinteistöjen lämmitysjärjestelmäratkaisut
 • energiatehokkuus