Restonomiväylä

Restonomiväylän opinnot ovat sinulle hyödyllisiä, jos tavoitteenasi on jatkaa restonomiopintoja ammattikorkeakoulussa. Väyläopinnot lyhentävät opintoaikaasi Karelia-ammattikorkeakoulussa jopa vuodella ja samalla valmistut ammattiin ammattiopistosta. Kareliassa restonomiopinnot painottuvat matkailu- ja palveluliiketoimintaan ja syksystä 2022 alkaen ne toteutetaan monimuoto-opintoina.

Restonomiväylän info ja tutustuminen restonomin väyläopintoihin

Restonomiväylän info järjestetään torstaina 21.3. klo 14.15-15.15 Teamsilla. Pääset liittymään infoon täällä.

Tutustumistilaisuus restonomin väyläopintoihin järjestetään maanantaina 15.4. klo 12.30 alkaen Wärtsilä-kampuksella. Tapaaminen ala-aulassa info-pisteen luona.

Ilmoittautumisaika

Ilmoittautuminen päättyy syksyn 2024 väyläopintoihin sekä yksittäisiin opintojaksoihin 17.5.2024 mennessä.

Syksyllä väyläopinto-opiskelu käynnistyy Karelian lukujärjestyksen mukaisesti elokuussa 2024.

​Puolen vuoden ja vuoden väylän opinnot

Alta näet restonomitutkinnon ensimmäisen vuoden opinnot ja niiden sijoittumisen ammatilliseen tutkintoosi:

Tutustu restonomitutkinnon opintojen sisältöön >>
Tutustu tarkemmin opintojen suoritustapaan ja sijoittumiseen ammatilliseen perustutkintoon >>

Lisätietoa restonomin opinnoista löydät täältä.

AMK+-näytöt

Seuraavat opintojaksot voit suorittaa myös kokonaan tai osittain AMK+-näyttöinä. AMK+-näytön tapa sovitaan opettajan kanssa. Yleisin AMK+-näytön tapa on kirjallinen tehtävä.

Perusharjoittelu 15 op

Matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristö 5 op

Opintoja ravintola- ja catering-alan opiskelijoille:

Voit koota yksittäisistä restonomin väyläopinnoista tutkinnon osan ammatillisiin valinnaisiin opintoihisi. Tutkinnon osan laajuus voi olla 5-15 osaamispistettä (vastaavuus 5-15 opintopistettä). Opintoja voi suorittaa osallistumalla restonomiopiskelijaryhmien monimuoto-opetukseen ja/tai amk+-näytöillä.

Sinun on mahdollista suorittaa Perusharjoittelu, 15 op amk+-näytöllä oman osaamisalasi työelämäjaksolla esim. Ravintolan asiakaspalvelu ja myynti -tutkinnon osan yhteydessä (matkailualan opiskelijoilla) tai ravintola- ja catering-alalla esim. Asiakaspalvelu ja myynti tai Juomien myynti ja tarjoilu -tutkinnon osien yhteydessä.