Restonomiväylä

Restonomiväylän opinnot ovat sinulle hyödyllisiä, jos tavoitteenasi on jatkaa restonomiopintoja ammattikorkeakoulussa. Väyläopinnot lyhentävät opintoaikaasi Karelia-ammattikorkeakoulussa jopa vuodella ja samalla valmistut ammattiin ammattiopistosta. Kareliassa restonomiopinnot painottuvat matkailu- ja palveluliiketoimintaan.

Restonomin väyläopintoja Kareliassa voit opiskella sinulle sopivalla tavalla

Vaihtoehdot:

1. Opiskelet ammatillisen koulutuksesi viimeisen syyslukukauden ajan väyläopintoja (30 op) yhdessä Karelian ensimmäisen vuoden restonomiopiskelijaryhmän kanssa. Kevätlukukaudella suoritat ammatillisen perustutkintosi loppuun ja valmistut Riveriasta viimeistään kesäkuussa.

Haet keväällä erillishaussa Karelian tutkinto-opiskelijaksi ja aloitat tutkinto-opinnot Kareliassa syksyllä toisen vuoden restonomiopiskelijoiden kanssa (sama ryhmä, jonka kanssa opiskelit väyläopintoja). Kevään aikana suorittamatta jääneet restonomiopinnot suoritat loppuun toisen vuoden opintojen yhteydessä.

2. Opiskelet väyläopintoja Kareliassa koko ensimmäisen restonomiopintojen vuoden (vähintään 55 op). Haet kevään erillishaussa Karelian tutkinto-opiskelijaksi. Aloitat restonomin tutkinto-opinnot seuraavana syksynä toisen vuoden restonomiopiskelijoiden kanssa (sama ryhmä, jonka kanssa opiskelit väyläopintoja).

3. Keräät restonomiopintojen 30 op (syyslukukauden opinnot) tai 55 op (ensimmäisen lukuvuoden opinnot) pitkin ammatillisia opintoja, esim. kahtena vuotena. Haku Kareliaan voi tapahtua joko syksyn tai kevään erillishaussa riippuen valmistumisajankohdastasi Riveriassa.

4. Opiskelet syyslukukauden restonomiopinnot (30 op) ja valmistut joulukuussa Riveriasta. Haet Karelian tutkinto-opiskelijaksi syksyn erillishaussa ja jatkat tutkinto-opinnoissa Kareliassa tammikuussa. Kevätlukukaudella suoritat Kareliassa täydentävän osaamisen opintoja sekä kevätlukukauden restonomiopintoja.

5. Suoritat yksittäisiä opintojaksoja restonomin väyläopinnoista. Suorittamalla 5-15 osp (vastaavuus 5-15 op Kareliassa), voit koota niistä Korkeakouluopinnot -tutkinnon osan ammatillisiin valinnaisiin opintoihisi. Samalla saat käsityksen restonomi- ja korkeakouluopinnoista. Tämä sopii myös hotelli-, ravintola- ja catering-alan opiskelijoille.

Restonomiväylän info ja tutustuminen restonomin väyläopintoihin

Syksyllä 2021 restonomiväylän info järjestettiin Riverian ravintola-, catering-, matkailupalvelu-, elitarvikealojen ja eräoppaiden Tulevaisuuden duuni – työelämä- ja jatko-opintopäivän yhteydessä 28.9.2021 klo 12.15. Löydät tapahtuman ohjelman ja tallenteen täältä.

Tutustumistilaisuus restonomin väylä- tai tutkinto-opintoihin järjestetään 5.5. klo 14 Wärtsilä-kampuksella.

Ilmoittautumisaika

Ilmoittautuminen päättyy syksyn 2021 väyläopintoihin sekä yksittäisiin opintojaksoihin 28.5.2021 mennessä.

Syksyllä väyläopinto-opiskelu käynnistyy Karelian lukujärjestyksen mukaisesti 23.8.2021.

​Vuoden väylän opinnot

Alta näet restonomitutkinnon ensimmäisen vuoden opinnot ja niiden sijoittumisen ammatilliseen tutkintoosi:

Tutustu restonomitutkinnon opintojen sisältöön >>

Syksyn opintojen sisällöt

Hauska tutustua!/Оченьприятно! tai Freut mich, Sie kennenzulernen! 5 op
Matkailu- ja ravitsemisalan perustaidot 1, 4 op
Restonomin ATK-taidot ja projektivalmiudet 3 op
Ammattimatematiikka 2 op
Alkoholijuomatietous 3 op
Hygieniaosaaminen 2 op
Matkailun liiketoiminta 4 op
Matkailun perusteet 4 op
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2 op
Ammatillinen kasvu 1 op

Kevään opintojen sisällöt

Perusharjoittelu 18 op
Social Contacts and Customer Service 3 op
Matkailupalvelujen tuotteistaminen ja markkinointi 1, 4 op
Matkailu- ja ravitsemisalan perustaidot 2, 4 op
Ammatillinen kasvu 2, 1 op

AMK+-näytöt

Seuraavat opintojaksot voit suorittaa myös kokonaan tai osittain AMK+-näyttöinä. AMK+-näytön tapa sovitaan opettajan kanssa. Yleisin AMK+-näytön tapa on kirjallinen tehtävä.

Perusharjoittelu 18 op
Matkailun perusteet 4 op
Matkailu- ja ravitsemisalan perustaidot 1, 4 op
Matkailu- ja ravitsemisalan perustaidot 2, 4 op
Alkoholijuomatietous 3 op
Hygieniaosaaminen 2 op

Seuraavia opintoja suosittelemme hotelli-, ravintola- ja catering-alan opiskelijoille:

Voit koota yksittäisistä restonomin väyläopinnoista tutkinnon osan ammatillisiin valinnaisiin opintoihisi. Tutkinnon osan laajuus voi olla 5-15 osaamispistettä (vastaavuus 5-15 opintopistettä). Opintoja voi suorittaa osallistumalla restonomiopiskelijaryhmien opetukseen Joensuussa Karelia-ammattikorkeakoululla ja/tai amk+-näytöillä. Opintojakson vastaavan opettajan kanssa voi joissain tapauksissa sopia myös itsenäisestä suorituksesta.

Alta näet opintojaksot, joita voit valita Korkeakouluopinnot -tutkinnon osaasi (5-15 osp):

  • Hauska tutustua!/Оченьприятно! tai Freut mich, Sie kennenzulernen!, 5 op (osallistuminen opetukseen Karelissa, opetus alkaa syyskuun toisella viikolla)
  • Restonomin ATK-taidot ja projektivalmiudet, 3 op (osallistuminen opetukseen Karelissa) alkaa heti elokuussa
  • Ammattimatematiikka, 2 op (osallistuminen opetukseen Karelissa) alkaa lokakuussa
  • Alkoholijuomatietous, 3 op (tämän voi suorittaa joko osallistumalla opetukseen Kareliassa tai amk+-näytöllä), alkaa heti lukukauden alussa
  • Hygieniaosaaminen, 2 op (tämän voi suorittaa joko osallistumalla opetukseen Kareliassa tai amk+-näytöllä)
  • Raportointi ja kirjoitusviestintä, 2 op (osallistuminen opetukseen Karelissa / verkko-opinnot?) heti lukukauden alussa

 Näiden lisäksi sinun on mahdollista suorittaa Perusharjoittelu, 18 op amk+-näytöllä oman osaamisalasi työelämäjaksolla esim. Ravintolan asiakaspalvelu ja myynti -tutkinnon osan yhteydessä (matkailualan opiskelijoilla) tai ravintola- ja catering-alalla esim. Asiakaspalvelu ja myynti tai Juomien myynti ja tarjoilu -tutkinnon osien yhteydessä.