Alkoholijuomatietous 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee alkoholijuomien tuotetuntemuksen ja alkoholilainsäädännön. Hän suorittaa anniskelupassin ja saa tietotaidon vastaavan hoitajan pätevyyteen.

Keskeinen sisältö

Alkoholijuomaryhmät, anniskelulainsäädäntö ja alkoholijuomien valmistuksen, käsittelyn ja tarjoilun perusteet. Opintojakson aikana opiskelija suorittaa anniskelupassin.

Alkoholijuomatietouden voi suorittaa AMK+-näyttönä:

Opiskelija osoittaa osaamisensa kirjatentillä (Juomavalintoja ravintolassa).