Ammatillinen kasvu 2, 1 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tunnistaa eri matkailualueiden eroja.
  • osaa arvioida eri matkailualueiden vetovoimatekijöitä.
  • osaa toimia ryhmässä tavoitteellisesti.

Keskeinen sisältö

  • Matkamessut
  • Tutustuminen lähialueen vetovoimaiseen matkailukohteeseen

Lisätietoja