Ammattimatematiikka 2 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee ammattiopinnoissa (matkailupalvelut ja liiketalous) sekä tutkimusaineiston käsittelyssä tarvittavat laskutoimitukset.

Keskeinen sisältö

  • Peruslaskutoimitukset
  • Prosentti- ja korkolaskut
  • Hinnoittelu ja hintalaskut
  • Tilastomatematiikka