Hauska tutustua!/Оченьприятно! tai Freut mich, Sie kennenzulernen! 5 op

Voit valita joko saksan tai venäjän kielen opiskelun.

Hauska tutustua!/Оченьприятно!

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi

 • osaat ääntää, lukea ja kirjoittaa (käsin) venäjää
 • selviydyt suullisesti yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa tutustumis- ja asiointitilanteissa
 • kirjoitat lyhyitä, yksinkertaisia viestejä: pienen henkilökuvan, kuvauksen päivän toimista, postikortin matkoilta sekä lyhyen kuvauksen liittyen paikkakunnan palveluihin
 • ymmärrät lyhyitä yksinkertaisia viestejä opintojakson aiheista
 • ymmärrät ydinsisällön selkeästi esitetyistä lyhyistä vuoropuheluista

Keskeinen sisältö

Opiskelet ja opit venäjän perusteita sekä lähiopetustunneilla että itsenäisesti työskennellen. Lähiopetustunneilla harjoittelet itsestä kertomista ja simuloit pieniä asiointitilanteita parin kanssa, pienissä ryhmissä ja itsenäisesti. Tehtävillä vahvistat sekä puhumisen että kuullunymmärtämisen taitoja. Lähiopiskelun lisäksi suoritat viikoittain lukemis-, kirjoittamis- ja tiedonhakutehtäviä, joissa sovellat lähiopiskelussa hankittuja taitoja. Pohdit myös omaa opiskeluasi ja oppimistasi.

Viestintätilanteet:

 • Henkilötietojen kertominen ja kyseleminen: nimet, kansallisuus, ammatti, ikä, perhe, kielitaito, harrastukset, mielipiteet ja mieltymykset.
 • Palveluiden ja tuotteiden tiedusteleminen ja kuvaaminen: saatavuus, sijainti, aukioloajat, ominaisuudet, hinta.
 • Peruspuhelinfraasit
 • Kahvilassa asioiminen ja pikkuostosten tekeminen.
 • Venäläisen viestintäkulttuurin piirteitä: sinuttelu/teitittely, puhuttelu ja nimien käyttö

Rakenteet:

 • venäläiset aakkoset: ääntäminen ja intonaatio, lukeminen ja kirjoittaminen (käsin)
 • substantiivien suku ja adjektiivien sukupäätteet
 • persoonapronominit, possessiivipronominit ja omistusrakenne
 • substantiivien yksikön prepositionaali
 • substantiivien ja adjektiivien yksikön ja monikon nominatiivimuoto
 • adverbit
 • verbin perusmuoto ja preesenstaivutus
 • numerot 1-199
 • ajanilmaisuja: kellonajat (virallinen tapa) ja viikonpäivät

tai

Freut mich, Sie kennenzulernen!, 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat ääntää, lukea ja kirjoittaa saksaa. Sovellat oppimaasi sanastoa ja rakenteita suullisesti ja kirjallisesti omassa viestinnässäsi tutustumis- ja asioimistilanteissa. Osaat viestiessään käyttää kielikulttuurin mukaista kohteliasta kieltä ja tarvittavia rakenteita. Pohdit omaa kielenoppimistasi ja tunnet perusasioita saksankielisistä maista ja niiden tapakulttuureista.

Keskeinen sisältö

Ääntämisen periaatteet, esittelyt, henkilötietojen kysyminen ja niistä kertominen: nimi, kansallisuus, ammatti, opinnot, perhe,harrastukset, kahvilassa/ravintolassa asioiminen, ostosten tekeminen, lukusanat, aakkoset, värit.
Artikkelit, kysymys ja väitelauseet, persoonapronominit, preesens, akkusatiivi, omistuspronominit, modaaliapuverbit, ajan ilmaukset.