Hygieniaosaaminen 2 op

Osaamistavoitteet

Hallitset lainsäädännön edellyttämään hygieniaosaamiseen liittyvät tiedot ja taidot. Osaat toteuttaa käytännössä elintarvikehuoneistojen puhtaanapidon perusteita.

Keskeinen sisältö

Mikrobiologia, ruokamyrkytykset, hygieeniset työtavat, henkilökohtainen hygienia, puhtaanapito, omavalvonta ja lainsäädäntö sekä pintamateriaalit ja niiden hoito. (Hygieniapassi)

Hygieniaosaamisen voi suorittaa AMK+-näyttönä:

Opiskelija osoittaa osaamisensa esittämällä hygieniapassin tai todistuksen sen suorittamisesta sekä kirjallisilla tehtävillä.