Matkailu- ja ravitsemisalan perustaidot 1, 4 op

Osaamistavoitteet

  • Opiskelija tuntee majoitusalan eri muodot, tuote- ja palvelutarjonnan sekä palveluprosessit.
  • Opiskelija tietää majoitusliikkeitä koskevan lainsäädännön keskeiset sisällöt
  • Opiskelija hallitsee asiakaspalvelun perusteet majoitustoiminnassa

Keskeinen sisältö

  • Majoitusliiketoiminta osana matkailuelinkeinoa
  • Majoitusliikkeen liikeidea, eri muodot sekä tuote- ja palvelutarjonta
  • Majoitusliikkeiden organisaatio ja toimenkuvat, majoitusliikkeitä koskeva keskeinen lainsäädäntö
  • Palveluprosessi majoitusalan yrityksissä

Matkailu- ja ravitsemisalan perustaidot voi suorittaa AMK+-näyttönä:

Opiskelija osoittaa osaamisensa kirjallisilla tehtävillä.