Matkailun liiketoiminta 4 op

Osaamistavoitteet

Ymmärrät kannattavan yritystoiminnan perusedellytykset ja tunnet yritystoiminnan peruskäsitteet. Tiedät ja ymmärrät liiketoimintaosaamisen erityispiirteet sekä asiakaslähtöisen markkinoinnin periaatteet matkailualalla.

Keskeinen sisältö

  • Yrittäjyys matkailualalla
  • Liiketoiminnan tunnusluvut
  • Yrityksen tuottojen ja kustannusten muodostuminen
  • Asiakaslähtöisen markkinoinnin perusteet