Perusharjoittelu 18 op

Osaamistavoitteet

  • Perusharjoittelun suoritettuasi osaat tunnistaa ja markkinoida omaa ammatillista osaamistasi.
  • Osaat toimia alan tuotantotehtävissä oma-aloitteisesti, vastuullisesti ja sitoutuneesti.
  • Osaat kuvata työyhteisötaitojesi kehittymistarpeet.

Keskeinen sisältö

  • harjoitteluinfo
  • harjoittelupaikan hankkiminen ja sopimuksen tekeminen
  • tavoiteohjelman laatiminen yhdessä harjoittelupaikan kanssa
  • työntekijätasoiset työtehtävät
  • raportointi

Perusharjoittelun voi suorittaa AMK+-näyttönä:

Opiskelija laatii harjoitteluportfolion suoritetuista työkokemuksestaan. Portfolioon käytetään valmista lomakepohjaa, johon kuvataan työkokemus ja siinä vaaditut työtehtävät sekä osaaminen. Lomakkeeseen kirjataan myös lyhyt pohdinta omasta ammatillisesta osaamisesta ja kehittymistarpeista. Portfolioon liitetään työkokemukseen liittyvät arvioinnit tai/ja todistukset. Portfolio käsitellään keskustellen opintojakson vastuuopettajan kanssa.

Harjoitteluportfolio sisältää:
Työpaikat, joissa olet työskennellyt
Keskeiset työtehtävät ja osaamisvaatimukset
Pohdinnan omasta ammatillisesta osaamisesta, vahvuuksista ja kehittymistarpeista
Työtodistukset ja/tai -arvioinnit