Social Contacts and Customer Service 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee toimimaan matkailun toimintaympäristössä. Hän ymmärtää kielitaidon olevan oleellinen osa ammattitaitoaan. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti keskeisissä matkailualan asiakastilanteissa sekä neuvotella kohteliaasti ja asianmukaisesti työelämän tilanteissa. Opiskelija vahvistaa oman ammattialansa sanaston hallintaa.

Keskeinen sisältö

  • omista opinnoista kertominen
  • oman alan työympäristö ja työtehtävät
  • työelämävalmiudet: CV, työpaikkahakemus; sähköpostiviestintä
  • asiakaspalvelutilanteet (hotelli, ravintola, matkatoimisto)
  • vieraiden isännöinti
  • ammattialan sanasto
  • matkailualan ajankohtaiset ilmiöt