S2-opinnot ja korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

Haluatko parantaa suomen kielen taitoa työtä tai opiskelua varten? Karelian järjestämät suomen kielen opinnot ovat verkko-opintoja. Opinnot ovat tasolta A2 tasolle B2. Valitse itsellesi sopiva opintojakso. Voit kysyä kursseista lisää opettajalta, kaisa.peuhkurinen@karelia.fi. Opettaja voi auttaa sinua valitsemaan sopivan opintojakson.

Do you want to improve your Finnish language skills for work or study? All courses are online. The courses are from level A2 to level B2. You can ask more about the courses from the teacher, kaisa.peuhkurinen@karelia.fi.

Opintojaksot syksyllä 2023:

Kaikki opinnot ovat verkossa. Katso tarkemmat ajat opintojakson alta.

  1. Yksittäisille opintojaksoille ilmoittaudutaan Karelian avoimen AMK:n uuden Eduplan Ellan kautta yhdessä opinto-ohjaajan kanssa.
  2. Klikkaa opintojakson nimeä päästäksesi ilmoittautumaan. Valitse ilmoittautumislomakkeelta ilmoittautumistyypiksi -> Ilmoittaudun opintoihin. Olen toisen asteen (lukio tai ammatillinen oppilaitos) opiskelija ja opinnoista on sovittu oppilaitoksessani.
  3. Lisää Lisätiedot-kenttään oppilaitos, jossa opiskelet -> Riveria.

Finnish for beginners
Mediasuomi

Opintojaksot syksyllä 2023

Kielikahvila 2: No niin, mitäs tänään? 2 op, taso n. B1
Sisältö: Opintojaksolla puhutaan eri teemoista. Ymmärrät erilaisia keskusteluja sekä puhekieltä ja murretta. Opit myös puhekielen fraaseja ja pystyt osallistumaan erilaisiin keskusteluihin suomeksi. Opintojaksolla on lisäksi kirjallisia tehtäviä. Opiskelu on verkossa Moodlessa. Lisäksi viikoittaisia verkkotapaamisia, joiden ajankohta kerrotaan opintojen alussa.

Työelämän suomi, 6 op, taso B1
Sisältö: Opit puhumaan ja kirjoittamaan erilaisissa työelämän tilanteissa, esim. asiakaspalvelu, tapaamisesta sopiminen, palaverissa keskustelu ja työkavereiden kanssa juttelu. Osaat kertoa omasta työstä ja ammatista, ja ymmärrät työstä kertovia tekstejä ja puhetta. Ymmärrät työhön liittyviä ohjeita ja osaat kirjoittaa tärkeimpiä työhön liittyviä tekstejä. Opiskelu on verkossa.

Mediasuomi, 5 op, taso B1–B2
Sisältö: Tutustut suomenkieliseen mediaan (lehtiin, verkkolehtiin ja tv- ja radio-ohjelmiin). Opit kirjoitetun kielen rakenteita, yleispuhekieltä ja oman alan sanavarastoa. Teet kirjallisia ja suullisia tehtäviä. Opintojakso toteutetaan verkossa. Teet tehtävät itsenäisesti ja palautat ne Moodleen. Saat opettajalta kommentteja ja palautetta tehtävistä ja tarvittaessa apua. Opintojaksoon kuuluu kolme vapaaehtoista verkkotapaamista. Tapaamisten ajat ilmoitetaan opintojen alussa.

Asiakirjoittajan suomi, 5 op, taso B2
Sisältö: Kurssi sisältää kirjoittamista. Opit perustelemaan omia näkökulmiasi, tiivistämään keskeisiä kohtia pitkistä teksteistä ja käyttämään lähdeviitteitä. Opit kirjoittamaan laajoja tekstejä ja opit kiinnittämään huomiota kirjoitetun kielen rakenteisiin, mutta myös tekstin sävyyn. Tavoitteena on kielitaitotaso B2. Kurssi on verkkokurssi ja teet tehtävät itsenäisesti Moodlessa. Kurssilla on joitakin tapaamisia verkossa, jotka ovat vapaaehtoisia. Tapaamisten ajat kerrotaan opintojen alussa.

Lisätietoa Riverian suomi toisena kielenä tarjonnasta

Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

Kiinnostaako sinua korkeakouluopiskelu Suomessa? Voit opiskella suomalaisiin korkeakouluopintoihin valmentavia opintoja jo ammatillisten opintojen ohessa.

Syksyllä 2023 maahanmuuttajataustaisille Riverian opiskelijoille on jälleen tarjolla oma väylä korkeakouluun. Maahanmuuttajat voivat opiskella väyläopintoina 30 opintopisteen laajuiset korkeakouluopintoihin valmentavat opinnot Karelia-ammattikorkeakoulussa. Koulutus antaa sen suorittaneille erillishakumahdollisuuden Karelian tutkintokoulutukseen.

Infotilaisuus syksyn 2023 S2-tarjonnasta ja korkeakouluopintoihin valmentavasta koulutuksesta maahanmuuttajille

Infotilaisuus järjestettiin Joensuussa Niskalan auditoriossa (os. Niskakatu 17) tiistaina 29.8.2023. Infotallenteen voit kuunnella täältä. Alla myös esitetty materiaali.

Opinnot painottuvat suomen kieleen

Koulutus antaa valmiuksia suomalaisessa korkeakoulussa opiskelua varten ja erityisesti korkeakouluopinnoissa tarvittava suomenkielen taito vahvistuu. Koulutuksessa tutustutaan myös itseä kiinnostaviin koulutusaloihin sekä yliopistoissa että ammattikorkeakouluissa. Tavoitteena on, että Kareliassa suoritetut opinnot sisällytetään osaksi ammatillista tutkintoa Riveriassa.

Seuraavalla videolla opintoihin osallistuneet kertovat koulutuksesta lisää. -> video

Hakeminen

Keskustele ennen koulutukseen hakemista asiasta omavalmentajasi ja opinto-ohjaajasi kanssa. Hae koulutukseen yhdessä opinto-ohjaajasi kanssa.

Koulutuksen laajuus on yhteensä 30 op:

Suomen kieltä 15 op arvioinnilla 1-5 ( 3 viiden pisteen kokonaisuutta)
Valmiudet korkeakouluopintoihin 5 op arvioinnilla 1-5
Matematiikka 5 op arvioinnilla 1-5
Englanti 5 op.

Esittelyvideo

Katso koulutuksen esittelyvideo tästä.

Lisätietoa koulutuksesta

Sekä Kareliasta: kirsi.autio@karelia.fiEdit