Sosiaali- ja terveysalan väylät

Väyläopinnoista on sinulle hyötyä, jos tähtäät sote-alan jatko-opintoihin ammattikorkeakoulussa tai haluat tutustua AMK-opintoihin ennen hakeutumista tutkinto-opiskelijaksi. Karelia-ammattikorkeakoulussa voi opiskella sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, fysioterapia- ja sosionomiopintoja. Lisäksi Kareliassa tulee tarjolle geronomin opinnot tammikuusta 2022 alkaen.

Info väyläopinnoista ja tutustuminen opintoihin

Tammikuussa 2022 alkavista väyläopinnoista järjestettiin Riverian oma infotilaisuus 27.10.2021. Infotallenne on edelleen katsottavissa täällä. Infossa esitelty PowerPoint-esitys löytyy myös erikseen täältä: soteVäyläkevät2022_info271021 

Infon jälkeen on mahdollista tutustua tarkemmin väyläopintojen sisältöön, niiden vaatimuksiin ja Kareliaan oppimisympäristönä 8.11.2021 klo 14 alkaen Karelian Tikkarinteen kampuksella (Tikkarinne 9, Joensuu, tapaaminen päätalon aulassa infopisteen edessä). Paikalla on opintoja esittelemässä Karelian soten opinto-ohjaajia ja opiskelijoita.

Väyläopiskelijoille varatut paikat kevään 2022 väyläopintoihin:

Sairaanhoitajaopinnot, päivätoteutus (2 paikkaa)
Sairaanhoitajaopinnot, monimuotototeutus (2 paikkaa)
Terveydenhoitajaopinnot, päivätoteutus (2)
Sosionomiopinnot, monimuotototeutus (4 paikkaa)
Fysioterapiaopinnot, monimuotototeutus (2 paikkaa)

Uutena mahdollisuutena myös hius- ja kauneudenhoitoalan opiskelijoille tarjolla väyläopintomahdollisuus Kareliaan tammikuusta 2022 alkaen.

Näet opintojen sisällöt seuraavista linkeistä:

Kevään 2022 yksittäisten opintojaksojen tarjonta

Vuoden 2022 aikana voit opiskella kaikkiin sote-alan tutkintoihin sisältyviä väyläopintoja verkko-opintoina. Voit koota itsellesi sopivan tutkinnon osan (15 osp) tai suorittaa yksittäisiä opintojaksoja. Kaikkiin opintoihin ilmoittaudutaan täyttämällä väyläopintojen ilmoittautumislomake (ks. Ilmoittautuminen).

Lisäksi voit halutessasi opiskella Karelian järjestämiä AMK-opintoihin valmentavia opintoja.

Syksyksi 2022 kehitteillä:

 • Geronomin väyläopinnot (UUSI VÄYLÄMAHDOLLISUUS)

Kevään 2022 puolen vuoden väyläopinnot

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden on mahdollista opiskella puolen vuoden (30 op) väyläopinnot sairaanhoitajan, fysioterapeutin ja sosionomin AMK-tutkinnoissa.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon opiskelijoille on tarjolla sosionomin puolen vuoden väyläopinnot (30 op).

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnon opiskelijoille on tarjolla sairaan- ja terveydenhoitajan, sosionomin ja fysioterapeutin puolen vuoden väyläopinnot (30 op).

Väyläopinnot opiskellaan samoissa ryhmissä Karelian tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Opinnot alkavat elo-syyskuun vaihteessa 2021 ja kestävät koko syyslukukauden.

Suosittelemme lämpimästi, että ennen puolen vuoden väyläopintoja kerrattaisiin ruotsin ja englannin kieltä osallistumalla AMK-opintoihin valmentaviin opintoihin. Kieliopintojen kertaaminen helpottaa huomattavasti väyläopintoihin kuuluvissa kieliopinnoissa menestymistä. Valmentavat kieliopinnot ovat tarjolla syys-, kevät- ja kesälukukaudella.

Syksyn 2022 väyläopinnot

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden on mahdollista opiskella puolen vuoden (30 op) väyläopinnot sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, fysioterapeutin ja sosionomin AMK-tutkinnoissa.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon opiskelijoille on tarjolla sosionomin puolen vuoden väyläopinnot (30 op).

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnon opiskelijoille on tarjolla sairaan- ja terveydenhoitajan, sosionomin ja fysioterapeutin puolen vuoden väyläopinnot (30 op).

Väyläopinnot opiskellaan samoissa ryhmissä Karelian tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Opinnot alkavat elokuussa 2022 ja kestävät koko lukukauden. Suoritettuasi 30 op osana ammatillista perustutkintoasi voit hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi ja jatkaa opintojasi suoraan Kareliassa.

Väyläopiskelijoille varataan paikkoja seuraaviin ryhmiin:

 • Sairaanhoitajaopinnot, päivätoteutus
 • Sosionomiopinnot, päivä- ja monimuotototeutus
 • Terveydenhoitajaopinnot, päivätoteutus
 • Fysioterapiaopinnot, päivätoteutus
 • Geronomiopinnot, monimuotototeutus – asia varmistuu loppuvuodesta 2021

Hakeutumis- ja infoaikatauluista syyslukukauden 2022 väyläopintoihin tiedotetaan keväällä 2022.

Voit tutustua alan tutkinto- ja väyläopintomahdollisuuksiin myös seuraamalla Riverian Tulevaisuuden duuni -työelämä- ja jatko-opintopäiviä syksyllä 2021. Tapahtuma järjestetään sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoille 9.12.2021. Tapahtumissa kuullaan mm. väyläopiskelijoiden tarinoita ja tutustutaan opiskeluun Kareliassa. Löydät tapahtumien ohjelman ja liittymislinkin täältä.

Miten opinnot tunnustetaan lähihoitajan opintoihin?

Hankittu osaaminen tunnustetaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa:

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutuksen osaamisala

 • Kotihoidossa toimiminen 40 osp

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala

 • Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 35 osp

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

 • Mielenterveys- ja päihdetyössä työskenteleminen 40 osp

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

 • Kotihoidossa toimiminen 40 osp

Vammaistyön osaamisala

 • Osallisuuden edistäminen vammaistyössä 35 osp

Ensihoito

 • Pakollinen tutkinnon osa, perustason ensihoidossa: Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen -tutkinnon osa, 30 ops.

Miten sosionomin väyläopinnot tunnustetaan kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon?

Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala

 • Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö 20 osp
 • Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien työympäristössä 25 osp

Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala

 • Osallisuuden tukeminen ja sosiaalinen vahvistaminen 30 osp

VAKA JA NUY:

 • Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen 15 osp
 • Valinnainen tutkinnon osa, tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista 15 osp

Miten väyläopinnot tunnustetaan hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkintoon?

Hius- ja kauneudenhoitolan ihon hoidon osaamisala (kosmetologit)

 • Hius- ja kauneudenhoitoalan neuvontapalvelut 25 osp tilalle valitaan Yhteisten tutkinnon osien osa-aluita, lukio-opintoja tai jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja -tutkinnon osa 25 osp

Kampaajatyön osaamisala (kampaajat)

 • Hiusten ja hiuspohjan hoitopalvelut 15 osp ja Rakennekäsittelypalvelut 15 osp tilalle valitaan Korkeakouluopinnot -tutkinnon osa 15 osp ja Yhteisten tutkinnon osien osa-aluita, lukio-opintoja tai jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja -tutkinnon osa 15 osp.

Nykyinen sairaanhoitaja ja entinen lähihoitajaopiskelija Ilona Manninen kertoo kokemuksistaan Väyläopinnoissa. Haastattelijana toimii Eine Paldan: