Sosiaali- ja terveysalan väylät

https://youtu.be/oRsjJZu3Hfo

Väyläopinnoista on sinulle hyötyä, jos tähtäät sote-alan jatko-opintoihin ammattikorkeakoulussa tai haluat tutustua AMK-opintoihin ennen hakeutumista tutkinto-opiskelijaksi.

Hakeutuminen kevään 2023 puolen vuoden väyläopintoihin

 1. Info kevään 2023 puolen vuoden väyläopinnoista järjestettiin torstaina 27.10. Voit katsoa infotallenteen täältä.
 2. Tutustumistilaisuus  kevään 2023 väyläopintoihin tiistaina 8.11.2022 klo 8.15-9.00 Tikkarinne 9, E-talon aula, infopiste.
 3. Sovi väyläopintoihin hakemisesta omavalmentajasi kanssa heti tutustumistilaisuuden jälkeen. Omavalmentajat ilmoittavat väyläopintoihin hakevat haastatteluun viimeistään 11.11.
 4. Väyläopintoihin hakeneet haastatellaan viikolla 46. Saat haastatteluajan omavalmentajaltasi.
 5. Sitova ilmoittautuminen väyläopintoihin 25.11. mennessä (haastattelussa hyväksytyt)
 6. Opinnot alkavat Kareliassa tammikuussa 2023.

Kevään 2023 väyläopinnot

Sosiaali- ja terveysalan, kasvatus- ja ohjausalan sekä hius- ja kauneudenhoitoalan opiskelijoiden on mahdollista opiskella puolen vuoden (30 op) väyläopinnot sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, geronomin, fysioterapeutin ja sosionomin AMK-tutkinnoissa. Syksyn 2022 haussa ei ole mahdollista hakeutua terveydenhoitajan väyläopintoihin. Ne alkavat seuraavan kerran syksyllä 2023.

Väyläopinnot opiskellaan samoissa ryhmissä Karelian tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Opinnot kestävät koko lukukauden. Suoritettuasi 30 op osana ammatillista perustutkintoasi voit hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi ja jatkaa opintojasi suoraan Kareliassa.

Suosittelemme lämpimästi, että ennen puolen vuoden väyläopintoja kerrattaisiin ruotsin ja englannin kieltä osallistumalla AMK-opintoihin valmentaviin opintoihin. Kieliopintojen kertaaminen helpottaa huomattavasti väyläopintoihin kuuluvissa kieliopinnoissa menestymistä. Valmentavat kieliopinnot ovat tarjolla syys-, kevät- ja kesälukukaudella. Valmentavat opinnot kerryttävät erillishakuun vaadittavia opintopisteitä.

Tarjolla on paikkoja seuraaviin tammikuussa 2023 alkaviin väyläopintoihin:

 • Sairaanhoitajaopinnot, päivätoteutus (3 paikkaa)
 • Sairaanhoitajaopinnot, monimuotototeutus (3 paikkaa)
 • Sosionomiopinnot, päivä- ja monimuotototeutus (2 + 2 paikkaa)
 • Fysioterapiaopinnot, monimuotototeutus (2 paikkaa)
 • Geronomiopinnot, monimuotototeutus (2 paikkaa)

Näet opintojen sisällöt seuraavista linkeistä:

Kevään 2023 yksittäisten opintojaksojen tarjonta

Vuoden 2023 aikana voit opiskella kaikkiin sote-alan tutkintoihin sisältyviä väyläopintoja verkko-opintoina. Voit koota itsellesi sopivan tutkinnon osan (15 osp) tai suorittaa yksittäisiä opintojaksoja. Lisäksi voit halutessasi opiskella Karelian järjestämiä AMK-opintoihin valmentavia opintoja.

Kevään yksittäisille opintojaksoille ilmoittaudutaan Karelian avoimen AMK:n uuden ilmoittautumisjärjestelmän kautta. Uusi ilmoittautumisjärjestelmä on käytössä joulukuussa 2022 ja linkit opintojaksoille päivitetään tänne myös joulukuussa. Yksittäisille opintojaksoille ilmoittaudutaan yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. Ilmoittautuminen opintojaksoille päättyy viikkoa ennen opintojakson alkamista (paitsi nonstop).

 • Minustako fysioterapeutti? (nonstop) 2 op 2.2.-31.5.
 • Minustako sairaanhoitaja? (nonstop) 2 op 9.1.-31.5.
 • Minustako sosionomi? (nonstop) 2 op 9.1.-31.7.
 • Minustako terveydenhoitaja? (nonstop) 2 op 30.1.-14.5.
 • Arkielämän muistiosaaminen 2 op (aikataulu tulossa)
 • Motorinen kehitys 2 op 9.1.-2.6.
 • Mitä on kulttuurihyvinvointi? 2 op 13.3.-31.5.
  Ikääntymisen fysiologiaa 1 op (nonstop) 
 • Infektiot kotihoidossa 2 op 9.1.-31.5.
 • Infektiosairaudet 2 op 6.2.-21.5.
  Kuntoutus ja kuntouttava toiminta 5 op 2.2.-31.5.
 • Kuntoutuksen menetelmät 5 op 2.2.-30.5.
 • Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö 5 op 16.1.-14.5.
 • Terveydenhuolto normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa 2 op 9.1.-31.7.
 • Johdanto raskausajan fysiologiaan 1 op 16.1.-31.5.
 • Sote-alan ammatillisuus ja etiikka 2 op 16.5.-31.5.

Miten opinnot tunnustetaan lähihoitajan opintoihin?

Hankittu osaaminen tunnustetaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa:

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutuksen osaamisala

 • Kotihoidossa toimiminen 40 osp

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala

 • Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 35 osp

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

 • Mielenterveys- ja päihdetyössä työskenteleminen 40 osp

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

 • Kotihoidossa toimiminen 40 osp

Vammaistyön osaamisala

 • Osallisuuden edistäminen vammaistyössä 35 osp

Ensihoito

 • Pakollinen tutkinnon osa, perustason ensihoidossa: Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen -tutkinnon osa, 30 ops.

Miten sosionomin väyläopinnot tunnustetaan kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon?

Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala

 • Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö 20 osp
 • Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien työympäristössä 25 osp

Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala

 • Osallisuuden tukeminen ja sosiaalinen vahvistaminen 30 osp

VAKA JA NUY:

 • Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen 15 osp
 • Valinnainen tutkinnon osa, tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista 15 osp

Miten väyläopinnot tunnustetaan hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkintoon?

Hius- ja kauneudenhoitolan ihon hoidon osaamisala (kosmetologit)

 • Hius- ja kauneudenhoitoalan neuvontapalvelut 25 osp tilalle valitaan Yhteisten tutkinnon osien osa-aluita, lukio-opintoja tai jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja -tutkinnon osa 25 osp

Kampaajatyön osaamisala (kampaajat)

 • Hiusten ja hiuspohjan hoitopalvelut 15 osp ja Rakennekäsittelypalvelut 15 osp tilalle valitaan Korkeakouluopinnot -tutkinnon osa 15 osp ja Yhteisten tutkinnon osien osa-aluita, lukio-opintoja tai jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja -tutkinnon osa 15 osp.