Sosiaali- ja terveysalan väylät

Väyläopinnoista on sinulle hyötyä, jos tähtäät sote-alan jatko-opintoihin ammattikorkeakoulussa tai haluat tutustua AMK-opintoihin ennen hakeutumista tutkinto-opiskelijaksi. Karelia-ammattikorkeakoulussa voi opiskella sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, fysioterapia- ja sosionomiopintoja. Lisäksi Kareliassa tulee tarjolle geronomin opinnot tammikuusta 2022 alkaen.

Uutena mahdollisuutena myös hius- ja kauneudenhoitoalan opiskelijoille tarjolla väyläopintomahdollisuus Kareliaan tammikuusta 2022 alkaen.

Näet opintojen sisällöt seuraavista linkeistä:

Syksyn 2021 yksittäisten opintojaksojen tarjonta

Vuoden 2021 aikana voit opiskella kaikkiin sote-alan tutkintoihin sisältyviä väyläopintoja verkko-opintoina. Voit koota itsellesi sopivan tutkinnon osan (15 osp) tai suorittaa yksittäisiä opintojaksoja. Kaikkiin opintoihin ilmoittaudutaan täyttämällä väyläopintojen ilmoittautumislomake (ks. Ilmoittautuminen).

Lisäksi voit halutessasi opiskella Karelian järjestämiä AMK-opintoihin valmentavia opintoja.

Syksyksi 2022 kehitteillä:

 • Geronomin väyläopinnot (UUSI VÄYLÄMAHDOLLISUUS)

Kevään 2022 puolen vuoden väyläopinnot

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden on mahdollista opiskella puolen vuoden (30 op) väyläopinnot sairaanhoitajan, fysioterapeutin ja sosionomin AMK-tutkinnoissa.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon opiskelijoille on tarjolla sosionomin puolen vuoden väyläopinnot (30 op).

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnon opiskelijoille on tarjolla sairaan- ja terveydenhoitajan, sosionomin ja fysioterapeutin puolen vuoden väyläopinnot (30 op).

Väyläopinnot opiskellaan samoissa ryhmissä Karelian tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Opinnot alkavat elo-syyskuun vaihteessa 2021 ja kestävät koko syyslukukauden.

Suosittelemme lämpimästi, että ennen puolen vuoden väyläopintoja kerrattaisiin ruotsin ja englannin kieltä osallistumalla AMK-opintoihin valmentaviin opintoihin. Kieliopintojen kertaaminen helpottaa huomattavasti väyläopintoihin kuuluvissa kieliopinnoissa menestymistä. Valmentavat kieliopinnot ovat tarjolla syys-, kevät- ja kesälukukaudella.

Väyläopiskelijoille varatut paikat:

 • Sairaanhoitajaopinnot, päivätoteutus (2 paikkaa)
 • Sairaanhoitajaopinnot, monimuotototeutus (2 paikkaa)
 • Terveydenhoitajaopinnot, päivätoteutus (2)
 • Sosionomiopinnot, monimuotototeutus (4 paikkaa)
 • Fysioterapiaopinnot, monimuotototeutus (2 paikkaa)

Miten pääsen väyläopintoihin mukaan?

Jos olet kiinnostunut opiskelemaan puolen vuoden väyläopinnot (30 op), kerro asiasta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa omavalvojallesi ja opollesi sekä tule kuulolle väyläinfoon. Puolen vuoden väyläopinnot antavat sinulle erillishakuoikeuden Kareliaan, jolloin voit edetä korkeakoulututkintoon entistä joustavammin ja nopeammin. Tämä on uudenlainen väylä korkeakouluopiskelijaksi.

Soten väyläopintoinfoja järjestetään kaksi kertaa vuodessa: syksyisin ja keväisin.

Vaihe 1

Tammikuussa 2022 alkavista väyläopinnoista järjestetään infotilaisuus 27.10.2021 klo 14-15.  Tilaisuus oli tarkoitettu kaikille soten väyläopinnoista kiinnostuneille. Tilaisuutta voi seurata joko paikan päällä (Peltola, sote-G, luokka 208) tai Teamsilla. Pääset liittymään Teams-infoon täällä.

Vaihe 2

Infon jälkeen on mahdollista tutustua tarkemmin väyläopintojen sisältöön, niiden vaatimuksiin ja Kareliaan oppimisympäristönä 8.11.2021 klo 14 alkaen Karelian Tikkarinteen kampuksella (Tikkarinne 9, Joensuu, tapaaminen päätalon aulassa infopisteen edessä). Paikalla on opintoja esittelemässä Karelian soten opinto-ohjaajia ja opiskelijoita.

Vaihe 3

Ota yhteyttä omavalmentajaasi ja ilmoita kiinnostuksesi väyläopintoihin. Omavalmentajan kanssa päivitetään HOKSa väyläopintoja silmällä pitäen ja omavalmentaja ilmoittaa sinut väyläopintojen haastatteluun 15.11. mennessä. Omavalmentajille on lähetetty sähköpostilla tiedote väyläopintoprosessista. Tiedosto sisältää linkin asiakirjaan, jonne opiskelijoiden haastatteluajat varataan. 

Vaihe 4

Riverian opinto-ohjaajat haastattelevat omavalmentajien ilmoittamat opiskelijat sekä tekevät valinnan väyläopintoihin. Arviointi perustuu aiempaan opintomenestykseen ja haastatteluun. Haastattelut järjestetään 17.-18.11. klo 9-15 (varapäivä 19.11. klo 9-15).

Huom! Toivoisimme, että haastatteluajat varattaisiin aikatauluun mahdollisuuksien mukaan järjestyksessä, että haastatteluiden välille jäisi mahdollisimman vähän tyhjiä aikoja.

Vaihe 5

Tulokset ilmoitetaan haastatelluille hakijoille 23.11. mennessä. Sitova ilmoittautuminen halukkuudesta aloittaa väyläopinnot oltava Riveriassa 26.11. mennessä.

Vaihe 6

Valitut opiskelijat ilmoittautuvat opintoihin väyläopintojen ilmoittautumislomakkeella 30.11.2021 mennessä oman opinto-ohjaajansa kanssa.

Vaihe 7

Karelia-amk lähettää tietoa väyläopintojen aloituksesta viimeistään viikkoa ennen opintojen alkamista. Tämän jälkeen väyläopinnot alkavat 10.1.2022 Karelian lukujärjestyksen mukaisesti.

Syksyn 2022 väyläopinnot

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden on mahdollista opiskella puolen vuoden (30 op) väyläopinnot sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, fysioterapeutin ja sosionomin AMK-tutkinnoissa.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon opiskelijoille on tarjolla sosionomin puolen vuoden väyläopinnot (30 op).

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnon opiskelijoille on tarjolla sairaan- ja terveydenhoitajan, sosionomin ja fysioterapeutin puolen vuoden väyläopinnot (30 op).

Väyläopinnot opiskellaan samoissa ryhmissä Karelian tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Opinnot alkavat elokuussa 2022 ja kestävät koko lukukauden. Suoritettuasi 30 op osana ammatillista perustutkintoasi voit hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi ja jatkaa opintojasi suoraan Kareliassa.

Väyläopiskelijoille varataan paikkoja seuraaviin ryhmiin:

 • Sairaanhoitajaopinnot, päivätoteutus
 • Sosionomiopinnot, päivä- ja monimuotototeutus
 • Terveydenhoitajaopinnot, päivätoteutus
 • Fysioterapiaopinnot, päivätoteutus
 • Geronomiopinnot, monimuotototeutus – asia varmistuu loppuvuodesta 2021

Hakeutumis- ja infoaikatauluista syyslukukauden 2022 väyläopintoihin tiedotetaan keväällä 2022.

Voit tutustua alan tutkinto- ja väyläopintomahdollisuuksiin myös seuraamalla Riverian Tulevaisuuden duuni -työelämä- ja jatko-opintopäiviä syksyllä 2021. Tapahtuma järjestetään sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoille 9.12.2021. Tapahtumissa kuullaan mm. väyläopiskelijoiden tarinoita ja tutustutaan opiskeluun Kareliassa. Löydät tapahtumien ohjelman ja liittymislinkin täältä.

Miten opinnot tunnustetaan lähihoitajan opintoihin?

Hankittu osaaminen tunnustetaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa:

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutuksen osaamisala

 • Kotihoidossa toimiminen 40 osp

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala

 • Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 35 osp

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

 • Mielenterveys- ja päihdetyössä työskenteleminen 40 osp

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

 • Kotihoidossa toimiminen 40 osp

Vammaistyön osaamisala

 • Osallisuuden edistäminen vammaistyössä 35 osp

Ensihoito

 • Pakollinen tutkinnon osa, perustason ensihoidossa: Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen -tutkinnon osa, 30 ops.

Miten sosionomin väyläopinnot tunnustetaan kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon?

Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala

 • Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö 20 osp
 • Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien työympäristössä 25 osp

Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala

 • Osallisuuden tukeminen ja sosiaalinen vahvistaminen 30 osp

VAKA JA NUY:

 • Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen 15 osp
 • Valinnainen tutkinnon osa, tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista 15 osp

Miten väyläopinnot tunnustetaan hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkintoon?

Hius- ja kauneudenhoitolan ihon hoidon osaamisala (kosmetologit)

 • Hius- ja kauneudenhoitoalan neuvontapalvelut 25 osp tilalle valitaan Yhteisten tutkinnon osien osa-aluita, lukio-opintoja tai jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja -tutkinnon osa 25 osp

Kampaajatyön osaamisala (kampaajat)

 • Hiusten ja hiuspohjan hoitopalvelut 15 osp ja Rakennekäsittelypalvelut 15 osp tilalle valitaan Korkeakouluopinnot -tutkinnon osa 15 osp ja Yhteisten tutkinnon osien osa-aluita, lukio-opintoja tai jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja -tutkinnon osa 15 osp.

Nykyinen sairaanhoitaja ja entinen lähihoitajaopiskelija Ilona Manninen kertoo kokemuksistaan Väyläopinnoissa. Haastattelijana toimii Eine Paldan: