Sosiaali- ja terveysalan väylät

Väyläopinnoista on sinulle hyötyä, jos tähtäät sote-alan jatko-opintoihin ammattikorkeakoulussa tai haluat tutustua AMK-opintoihin ennen hakeutumista tutkinto-opiskelijaksi. Karelia-ammattikorkeakoulussa voi opiskella sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, fysioterapia- ja sosionomiopintoja. Lisäksi Kareliassa tulee tarjolle geronomin opinnot tammikuusta 2022 alkaen.

Näet opintojen sisällöt seuraavista linkeistä:

Syksyn 2021 yksittäisten opintojaksojen tarjonta

Vuoden 2021 aikana voit opiskella kaikkiin sote-alan tutkintoihin sisältyviä väyläopintoja verkko-opintoina. Voit koota itsellesi sopivan tutkinnon osan (15 osp) tai suorittaa yksittäisiä opintojaksoja. Kaikkiin opintoihin ilmoittaudutaan täyttämällä väyläopintojen ilmoittautumislomake (ks. Ilmoittautuminen).

Lisäksi voit halutessasi opiskella Karelian järjestämiä AMK-opintoihin valmentavia opintoja.

Syksyllä 2022 tulossa:

 • Geronomin väyläopinnot (UUSI VÄYLÄMAHDOLLISUUS)

Syksyn 2021 puolen vuoden väyläopinnot

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden on mahdollista opiskella puolen vuoden (30 op) väyläopinnot sairaanhoitajan, fysioterapeutin ja sosionomin AMK-tutkinnoissa.

Suosittelemme lämpimästi, että ennen puolen vuoden väyläopintoja kerrattaisiin ruotsin ja englannin kieltä osallistumalla AMK-opintoihin valmentaviin opintoihin. Kieliopintojen kertaaminen helpottaa huomattavasti väyläopintoihin kuuluvissa kieliopinnoissa menestymistä. Valmentavat kieliopinnot ovat tarjolla syys-, kevät- ja kesälukukaudella.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon opiskelijoille on tarjolla sosionomin puolen vuoden väyläopinnot (30 op).

Väyläopinnot opiskellaan samoissa ryhmissä Karelian tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Opinnot alkavat elo-syyskuun vaihteessa 2021 ja kestävät koko syyslukukauden.

Väyläopiskelijoille varatut paikat:

 • Sairaanhoitajaopinnot, päivätoteutus (4 paikkaa)
 • Sairaanhoitajaopinnot, monimuotototeutus (4 paikkaa)
 • Terveydenhoitajaopinnot, päivätoteutus (ei aloituspaikkoja syyslukukaudella)
 • Sosionomiopinnot, päivätoteutus (4 paikkaa)
 • Fysioterapiaopinnot, päivätoteutus (2 paikkaa)

Miten pääsen väyläopintoihin mukaan?

Jos olet kiinnostunut opiskelemaan puolen vuoden väyläopinnot (30 op), kerro asiasta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa omavalvojallesi ja opollesi sekä tule kuulolle väyläinfoon. Puolen vuoden väyläopinnot antavat sinulle erillishakuoikeuden Kareliaan, jolloin voit edetä korkeakoulututkintoon entistä joustavammin ja nopeammin. Tämä on uudenlainen väylä korkeakouluopiskelijaksi.

Soten väyläopintoinfoja järjestetään kaksi kertaa vuodessa: syksyisin ja keväisin.

Vaihe 1

Syksyllä 2021 alkavista väyläopinnoista järjestettiin infotilaisuus 20.4.2021.  Tilaisuus oli tarkoitettu ennen kaikkea kaikille lähihoitaja- sekä kasvatuksen ja ohjauksen opiskelijoille. Pääset katsomaan Teams-infotallenteen täältä:

Infon tallenne

Löydät infossa esitetyt diat täältä: soteVäyläsyksy2021_info200421

Vaihe 2

Infon jälkeen oli mahdollista tutustua tarkemmin väyläopintojen sisältöön ja niiden vaatimuksiin 27.4.2021  Karelian opinto-ohjaajien järjestämässä tilaisuudessa. Infotallenteen löydät täältä.

Vaihe 3

Ota yhteyttä omavalmentajaasi ja ilmoita kiinnostuksesi väyläopintoihin. Omavalmentajan kanssa päivitetään HOKSa väyläopintoja silmällä pitäen ja omavalmentaja ilmoittaa sinut väyläopintojen haastatteluun 10.5. mennessä. Omavalmentajille on lähetetty sähköpostilla tiedote väyläopintoprosessista. Tiedosto sisältää linkin asiakirjaan, jonne opiskelijoiden haastatteluajat varataan.

Huom! Toivoisimme, että haastatteluajat varattaisiin aikatauluun mahdollisuuksien mukaan järjestyksessä, että haastatteluiden välille jäisi mahdollisimman vähän tyhjiä aikoja.

Vaihe 4

Riverian opinto-ohjaajat Hannele Kasurinen ja Eine Paldan haastattelevat omavalmentajien ilmoittamat opiskelijat 17., 18., 21. ja 24.5. sekä tekevät valinnan väyläopintoihin. Haastattelu tapahtuu joko Joensuussa Peltolassa, C316-tilassa tai Teamsilla. Arviointi perustuu aiempaan opintomenestykseen ja haastatteluun.

Vaihe 5

Tulokset ilmoitetaan haastatelluille hakijoille 25.5. mennessä.

Vaihe 6

Valitut opiskelijat ilmoittautuvat opintoihin väyläopintojen ilmoittautumislomakkeella 28.5.2021 mennessä oman opinto-ohjaajansa kanssa.

Vaihe 7

Karelia-amk lähettää tietoa väyläopintojen aloituksesta viimeistään viikkoa ennen opintojen alkamista. Tämän jälkeen väyläopinnot alkavat 23.8.2021 Karelian lukujärjestyksen mukaisesti.

Kevään 2022 väyläopinnot

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden on mahdollista opiskella puolen vuoden (30 op) väyläopinnot sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, fysioterapeutin ja sosionomin AMK-tutkinnoissa.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon opiskelijoille on tarjolla sosionomin puolen vuoden väyläopinnot (30 op).

Väyläopinnot opiskellaan samoissa ryhmissä Karelian tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Opinnot alkavat tammikuussa 2022 ja kestävät koko lukukauden. Suoritettuasi 30 op osana ammatillista perustutkintoasi voit hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi ja jatkaa opintojasi suoraan Kareliassa.

Väyläopiskelijoille varataan paikkoja seuraaviin ryhmiin:

 • Sairaanhoitajaopinnot, päivä- ja monimuotototetus
 • Sosionomiopinnot, monimuotototeutus
 • Fysioterapiaopinnot, monimuotototeutus
 • Terveydenhoitaja, päivätoteutus

Hakeutumis- ja infoaikatauluista kevätlukukauden 2022 väyläopintoihin tiedotetaan syksyllä 2021.

Voit tutustua alan tutkinto- ja väyläopintomahdollisuuksiin myös seuraamalla Riverian Tulevaisuuden duuni -työelämä- ja jatko-opintopäiviä syksyllä 2021. Tapahtuma järjestetään kasvatus-, ohjaus- liikunta- ja hyvinvointialojen opiskelijoille 15.9.2021 ja sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoille 9.12.2021. Tapahtumissa kuullaan mm. väyläopiskelijoiden tarinoita ja tutustutaan opiskeluun Kareliassa. Löydät tapahtumien ohjelman ja liittymislinkin täältä.

Miten opinnot tunnustetaan lähihoitajan opintoihin?

Hankittu osaaminen tunnustetaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa:

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutuksen osaamisala

 • Kotihoidossa toimiminen 40 osp

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala

 • Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 35 osp

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

 • Mielenterveys- ja päihdetyössä työskenteleminen 40 osp

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

 • Kotihoidossa toimiminen 40 osp

Vammaistyön osaamisala

 • Osallisuuden edistäminen vammaistyössä 35 osp

Ensihoito

 • Pakollinen tutkinnon osa, perustason ensihoidossa: Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen -tutkinnon osa, 30 ops.

Miten sosionomin väyläopinnot tunnustetaan kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon?

Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala

 • Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö 20 osp
 • Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien työympäristössä 25 osp

Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala

 • Osallisuuden tukeminen ja sosiaalinen vahvistaminen 30 osp

VAKA JA NUY:

 • Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen 15 osp
 • Valinnainen tutkinnon osa, tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista 15 osp

Video

Nykyinen sairaanhoitaja ja entinen lähihoitajaopiskelija Ilona Manninen kertoo kokemuksistaan Väyläopinnoissa. Haastattelijana toimii Eine Paldan: