Anatomia ja fysiologia II, 2 op

Osaamistavoitteet

Ymmärrät:

  • eri elinjärjestelmien perusrakenteita ja -toimintoja,
  • anatomisen ja fysiologisen tiedon merkityksen.

Sisältö

  • Anatomiset termit
  • Sydän ja verenkiertoelimistö
  • Hengityselimistö
  • Tuki- ja liikuntaelimistö

Opintojaksolla opiskelet itsenäisesti (oman aikataulusi mukaan) verkko-opintoina 8.1. – 31.5.2020 välisenä ajanjaksona. Ilmoittautuminen viimeistään 8.4. mennessä.

Lisätietoja