Anatomian ja fysiologian perusteet 3 op

Osaamistavoitteet

 • Osaat kehon eri elinjärjestelmien normaalin rakenteen ja toiminnan sekä säätelyn perusteet ja pystyt hyödyntämään tietoja ammattiopinnoissa ja terveysalan ammateissa.
 • Haet itsenäisesti anatomian ja fysiologian tietoa eri lähteistä ja osaat soveltaa sitä ammattiopinnoissa ja hoitotyössä.

Keskeinen sisältö

 • anatomiset termit
 • solu ja kudokset
 • tuki- ja liikuntaelimistö
 • sydän ja verenkiertoelimistö
 • hengitys
 • ruoansulatus
 • virtsaneritys
 • lisääntyminen
 • hermosto
 • hormonaalinen säätely