Minustako terveydenhoitaja? 2 op

Osaamistavoitteet

  • Saat tietoa terveydenhoitajakoulutuksen hakuprosessista, opintojen kestosta ja opintojen sisällöistä.
  • Ymmärrät pääpiirteissään terveydenhoitajan työnkuvan ja saat mielikuvan, milliasta työskentely terveydenhoitajana ja terveydenhuoltoalalla on
  • Saat tietoa jatko-opintomahdollisuuksista

Keskeinen sisältö

  • Terveydehoitajakoulutuksen sisältö ja opinnot
  • Terveydenhoitajan työ, työn sisältö ja työskentelymahdollisuudet
  • Terveydenhoitajan jatko-opintomahdollisuudet