Lähisuhdeväkivalta 2 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tunnistaa toimivan parisuhteen tunnusmerkit sekä tunnistaa parisuhteen toimintaa uhkaavat riskitekijät
  • pohtii omaa rooliaan sosiaali- ja terveysalan työntekijänä väkivaltatyössä ja tiedotaa roolinsa väkivallan ennaltaehkäisyssä
  • tietää ja osaa tunnistaa parei- ja perheväkivallan eri ilmiöt
  • tietää väkivallan puheekisottamisen periaatteet ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Keskeinen sisältö

  • Parisuhteen turvallisuus ja riskitekijät
  • Lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisy
  • Pari- ja lähisuhdeväkivallan tyypit ja muodot
  • Lähisuhdeväkivallan tunnistaminen ja puheeksiottaminen

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina 1.2.2022 – 30.4.2022. Ilmoittaudu 23.1. mennessä.