Lähisuhdeväkivalta 2 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tunnistaa toimivan parisuhteen tunnusmerkit sekä tunnistaa parisuhteen toimintaa uhkaavat riskitekijät
  • pohtii omaa rooliaan sosiaali- ja terveysalan työntekijänä väkivaltatyössä ja tiedostaa roolinsa väkivallan ennaltaehkäisyssä
  • tietää ja osaa tunnistaa pari- ja perheväkivallan eri ilmiöt
  • tietää väkivallan puheeksi ottamisen periaatteet ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Keskeinen sisältö

  • Parisuhteen turvallisuus ja riskitekijät
  • Lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisy
  • Pari- ja lähisuhdeväkivallan tyypit ja muodot
  • Lähisuhdeväkivallan tunnistaminen ja puheeksi ottaminen

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina 19.9.-30.11.2022. Ilmoittaudu 2.9. mennessä.