Ensiapu 2 op

Osaamistavoitteet

Hallitset Suomen Punaisen Ristin ohjeistamat ensiaputaidot SPR EA2 -kurssin vaatimusten mukaisesti. www.punainenristi.fi

Ymmärrät

 • ensiavun merkityksen ja tuntee ensiavun keskeiset käsitteet
 • vammamekanismin merkityksen loukkaantuneen ensiavussa

Osaat

 • tehdä tilannearvion ja tarvittaessa hälyttää lisäapua
 • ottaa huomioon turvallisuustekijät ensiaputilanteissa
 • antaa välitöntä ensiapua onnettomuustilanteissa sekä tavallisimmissa sairauskohtauksissa
 • antaa hätäensiapua ja hallitsee peruselvytyksen (vauva, lapsi, aikuinen)
 • käyttää neuvovaa defibrillaattoria osana peruselvytystä
 • seurata ensiapua tarvitsevan vointia
 • antaa tietoa tapaturmien ehkäisystä

Keskeinen sisältö

 • Suomen Punaisen Ristin opetusohjelman mukainen ensiavun 1 ja 2 -kurssien sisältö. Kurssitodistus on voimassa kolme vuotta ja se on pätevä kaikissa Euroopan maissa.
 • Toiminta tapahtumapaikalla (onnettomuustilanne, sairauskohtaus)
 • Potilaan tutkiminen ja vammamekanismi
 • Peruselvytys neuvovan defibrillaattorin kanssa (vauva, lapsi, aikuinen)
 • Ensiapu seuraavissa tilanteissa:
 • Sairauskohtaukset
 • Verenvuodot ja sokki
 • Haavat
 • Murtumat
 • Pään ja kasvojen vammat
 • Nivelvammat ja tavalliset tapaturmat
 • Allerginen reaktio
 • Puremat ja myrkytykset
 • Palovammat
 • Paleltumat ja hypotermia / alilämpöisyys
 • Lämpösairaudet
 • Henkinen tuki
 • Ensiavusta ensihoitoon