Kuntoutus ja kuntouttava toiminta 5 op

Osaamistavoitteet

 • Opiskelija tietää kuntoutuksen ja kuntoutumisen määritelmät.
 • Opiskelija tuntee ICF – luokituksen kuntouksen yleisenä viitekehyksenä.
 • Opiskelija tuntee kuntoutusprosessin ja siihen liittyvän kuntoutustarpeen arvioinnin pääperiaatteet.
 • Opiskelija tuntee tavoitteenasettelun periaatteet ja osaa muodostaa tavoitteita hyödyntäen GAS – menetelmää.
 • Opiskelija tietää kuntoutustoimintaa ohjaavan keskeisen lainsäädännön.
 • Opiskelija tietää kuntoutuksen keskeiset palvelujärjestelmät ja rahoitusmahdollisuudet.

Sisältö

 • Kuntoutuksen keskeiset käsitteet
 • Kuntoutustarpeen arviointi
 • Asiakaslähtöinen tavoitteenasettelu
 • Kuntoutussuunnitelma
 • Goal Attainment Scaling -menetelmä
 • Kuntoutuslainsäädäntö
 • Kuntoutuksen rahoitus

AMK+-näyttö suoritetaan tekemällä verkko-oppimisympäristössä olevat tehtävät.