Kuntoutus ja kuntouttava toiminta 5 op


OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelijana

  • Tiedät kuntoutustoimintaa ohjaavan keskeisen lainsäädännön
  • Tiedät kuntoutuksen keskeiset palvelujärjestelmät ja rahoitusmahdollisuudet
  • Tiedät ICF-luokituksen kuntouksen viitekehyksenä
  • Tiedät GAS-menetelmän periaatteet

SISÄLTÖ

  • Kuntoutusalan keskeiset käsitteet ja lainsäädäntö
  • Kuntoutuksen palvelujärjestelmät: ammatillinen, sosiaalinen, kasvatuksellinen, lääkinnällinen sekä mielenterveys – ja päihdekuntoutus
  • ICF-toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus
  • Kuntoutumisen tavoitteiden asettamien ja seuranta (Goal Atteinment Scaling, GAS)

Kesällä opintojakso toteutetaan 1.6.-31.7.2021. Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Ilmoittaudu opintoihin 30.4. mennessä.

 

Jos kuntoutusalan osaamisesi on riittävä, voit suorittaa opintojakson myös AMK+-näyttönä. Ota yhteyttä Karelian opinto-ohjaaja Tarja Pesonen-Sivoseen.