Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • laajentaa ja syventää tietojaan mielenterveys- ja päihdeongelmiin vaikuttavista tekijöistä
  • tuntee ehkäisevän työn muodot ja suositukset
  • tietää puheeksioton periaatteita

Sisältö

  • Mielenterveys ja siihen vaikuttavat yhteiskunnalliset ja kulttuuriset tekijät
  • Päihdeongelman syntyyn vaikuttavat tekijät
  • Ehkäisevän työn lähtökohdat, muodot ja suositukset
  • Kunnan vastuut ja velvollisuudet ja lainsäädäntö
  • Mielenterveys- ja päihdeongelmien puheeksiottaminen

Syksyllä 2022 opintojakso toteutetaan 1.9.-20.11. Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Ilmoittaudu opintoihin 22.8. mennessä.