Minustako sairaanhoitaja? 2 op

Sairaanhoitajat on suurin terveydenhuollossa työskentelevä ammattiryhmä, jonka osaaminen on keskeisessä asemassa potilaan kokonaisvaltaisessa terveyden ja sairauden hoidossa, ohjauksessa, sairauksien ennaltaehkäisyssä sekä potilaan läheisten ohjaamisessa.

Tavoitteet
Saat tietoa sairaanhoitajakoulutuksen hakuprosessista, opintojen kestosta sekä opintojen sisällöstä.
Ymmärrät sairaanhoitajan työnkuvan pääpiirteissään ja saat mielikuvaa siitä millaista työskentely sairaanhoitajana voi olla.
Saat tietoa sairaanhoitajan täydennyskoulutuksesta ja jatko-opintomahdollisuuksista.
Saat varmuutta siihen olisiko terveydenhuoltoalalla työskenteleminen sinulle mieluista.

Sisältö
Sairaanhoitajakoulutukseen hakeminen
Sairaanhoitajakoulutuksen sisältö
Sairaanhoitajan työn sisältö ja työskentelymahdollisuudet
Sairaanhoitajan jatko-opintomahdollisuudet

Opinnot toteutetaan itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina 16.8.-6.12.2021 välisenä aikana. Nonstop-ilmoittautuminen 14.11. mennessä.