Minustako sairaanhoitaja? 2 op

Sairaanhoitajat on suurin terveydenhuollossa työskentelevä ammattiryhmä, jonka osaaminen on keskeisessä asemassa potilaan kokonaisvaltaisessa terveyden ja sairauden hoidossa, ohjauksessa, sairauksien ennaltaehkäisyssä sekä potilaan läheisten ohjaamisessa.

Tavoitteet

 • Saat tietoa sairaanhoitajakoulutuksen hakuprosessista, opintojen kestosta sekä opintojen sisällöstä.
  Ymmärrät sairaanhoitajan työnkuvan pääpiirteissään ja saat mielikuvaa siitä millaista työskentely sairaanhoitajana voi olla.
  Saat tietoa sairaanhoitajan täydennyskoulutuksesta ja jatko-opintomahdollisuuksista.
  Saat varmuutta siihen olisiko terveydenhuoltoalalla työskenteleminen sinulle mieluista.

Sisältö

 • Sairaanhoitajakoulutukseen hakeminen
  Sairaanhoitajakoulutuksen sisältö
  Sairaanhoitajan työn sisältö ja työskentelymahdollisuudet
  Sairaanhoitajan jatko-opintomahdollisuudet

Opinnot toteutetaan itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina 29.8.-31.12.2022 välisenä aikana. Nonstop-ilmoittautuminen 30.11. mennessä.