Minustako sosionomi? 2 op


Osaamistavoitteet

  • oivallat sosionomin työmahdollisuuksien laajuuden ja luot mielikuvaa mitä työskentely sosionomina voi olla,
  • ymmärrät sosionomikoulutuksen sisältöjä, ja pääset soveltamaan osaamistasi.

Sisältö

  • Sosionomin ominaisuudet
  • Mitä sosionomin koulutus sisältää
  • Mille aloille voit suuntautua
  • Missä voit työskennellä

Opintojakso soveltuu kaikille sosionomiopinnoista ja sosiaalialasta kiinnostuneille. Opintojakso toteutetaan itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina 15.3.-30.4.2021 välisenä aikana. Ilmoittaudu 28.3. mennessä.