Sairaanhoitaja Terveydenhoitaja AMK+-näyttö

12 opintopistettä lisää osaamisen näytöillä sairaanhoitaja- tai terveydenhoitajatutkinnon opiskelijana

Kun aloitat tutkinto-opiskelijana Karelia-ammattikorkeakoulussa, voit osoittaa hankkimaasi osaamistasi heti tutkinto-opintojen alkuvaiheessa. Osaamisen näytön voit tehdä sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutuksen ensimmäisen lukukauden 12 opintopisteen kokonaisuudesta. Kokonaisuus koostuu seuraavista opininnoista:

Hoitotyön etiikka ja vuorovaikutus 1,5 op
Ravitsemuksen perusteet 1,5 op
Hoitotyön toiminnot 4 op
Hoitotyön perusteiden harjoittelu 5 op

Kun olet suorittanut sote-alan opintokokonaisuuden (15,5 op) osana lähihoitajan tutkintoa, voit Karelian tutkinto-opiskelijana halutessasi osoittaa osaamisesi (12 op) ja siirtyä suoraan opisekelemaan toisen lukukauden opintoja.