Hoitotyön perusteiden harjoittelu 5 op


Opintojakso kuuluu AMK+-näytön ensimmäisen lukukauden 12 opintopisteen kokonaisuuteen. AMK+-näyttöpäivä järjestetään kevätlukukaudella Joensuussa ammattikorkeakoulun tiloissa.

Opiskelijat saavat itsenäistä perehtymistä varten kirjallisen materiaalin useita viikkoja ennen näyttöpäivää. AMK+-näyttöön voivat osallistua vain opiskelijat, jotka ovat suorittaneet väyläopintokokonaisuuden.

Osaamistavoitteet

  • osaat toimia hoitotyön arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti
  • osaat kohdata erilaisia ja eri-ikäisiä potilaita ja huomioida heidän henkilökohtaiset tarpeensa
  • toimit ammatillisessa vuorovaikutuksessa potilaiden ja omaisten kanssa
  • osaat toimia työyhteisön jäsenenä
  • huomioit potilaan hoitoympäristön fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen potilasturvallisuuden
  • tulkitset potilaan tilaa ja oireita
  • osaat tehdä oikeita johtopäätöksiä hoitotyön suunnittelun tueksi
  • käytät keskeisiä hoitotyön toimintoja ja hoitovälineitä turvallisesti
  • autat kuolevaa potilasta ja hänen läheisiään kuoleman kohdatessa ja sen jälkeen

Keskeinen sisältö

  • vuorovaikutus ja potilaan kohtaaminen hoitotyössä
  • hoitotyössä kohdattavat ja eettisesti haastavat tilanteet sekä niissä toimiminen
  • hoitotyön toiminnot
  • hengityksen ja verenkierron ylläpitäminen, havainnointi ja tarkkailu.
  • päivittäisissä toiminnoissa, erittämisessä ja ravitsemuksessa auttaminen.
  • kuolevan potilaan hoitotyön auttamismenetelmät