Hoitotyön perusteiden harjoittelu 5 op

Opintojakso kuuluu AMK+-näytön ensimmäisen lukukauden 12 opintopisteen kokonaisuuteen. AMK+-näyttöpäivä järjestetään kevätlukukaudella Joensuussa ammattikorkeakoulun tiloissa.

Opiskelijat saavat itsenäistä perehtymistä varten kirjallisen materiaalin useita viikkoja ennen näyttöpäivää. AMK+-näyttöön voivat osallistua vain opiskelijat, jotka ovat suorittaneet väyläopintokokonaisuuden.

Osaamistavoitteet

 • osaat toimia hoitotyön arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti
 • osaat kohdata erilaisia ja eri-ikäisiä potilaita ja huomioida heidän henkilökohtaiset tarpeensa
 • toimit ammatillisessa vuorovaikutuksessa potilaiden ja omaisten kanssa
 • osaat toimia työyhteisön jäsenenä
 • huomioit potilaan hoitoympäristön fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen potilasturvallisuuden
 • tulkitset potilaan tilaa ja oireita
 • osaat tehdä oikeita johtopäätöksiä hoitotyön suunnittelun tueksi
 • käytät keskeisiä hoitotyön toimintoja ja hoitovälineitä turvallisesti
 • autat kuolevaa potilasta ja hänen läheisiään kuoleman kohdatessa ja sen jälkeen

Keskeinen sisältö

 • vuorovaikutus ja potilaan kohtaaminen hoitotyössä
 • hoitotyössä kohdattavat ja eettisesti haastavat tilanteet sekä niissä toimiminen
 • hoitotyön toiminnot
 • hengityksen ja verenkierron ylläpitäminen, havainnointi ja tarkkailu.
 • päivittäisissä toiminnoissa, erittämisessä ja ravitsemuksessa auttaminen.
 • kuolevan potilaan hoitotyön auttamismenetelmät