Hoitotyön toiminnot 4 op

Opintojakso kuuluu AMK+-näytön ensimmäisen lukukauden 12 opintopisteen kokonaisuuteen. AMK+-näyttöpäivä järjestetään kevätlukukaudella Joensuussa ammattikorkeakoulun tiloissa.

Opiskelijat saavat itsenäistä perehtymistä varten kirjallisen materiaalin useita viikkoja ennen näyttöpäivää. AMK+-näyttöön voivat osallistua vain opiskelijat, jotka ovat suorittaneet väyläopintokokonaisuuden.

Osaamistavoitteet

 • Ymmärrät potilaan ja hänen läheistensä kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen merkityksen hoitotyön prosessin vaiheissa
 • Osaat määritellä ja tulkita asiakkaan/potilaan tarpeita
 • Tulkitset potilaan tilaa ja oireita sekä osaat tehdä oikeita johtopäätöksiä hoitotyön suunnittelun tueksi
 • Käytät keskeisiä hoitotyön toimintoja ja hoitovälineitä turvallisesti
 • Autat kuolevaa potilasta ja hänen läheisiään kuoleman kohdatessa ja sen jälkeen

Keskeinen sisältö

 • Hoitotyön arvojen ja periaatteiden toteutuminen
 • Potilaan inhimilliset tarpeet ja niiden määrittäminen, lasten tarpeet
 • Aseptisen työskentelyn periaatteet, aseptinen työjärjestys ja tartuntatautien torjuntatyön säädökset
 • Kliiniset taidot ja potilaan tutkimisen systemaattisuus, voimavaralähtöisyys, terveyden edistäminen
 • Päivittäisissä toiminnoissa avustaminen
 • Liikkumisen toiminnon määrittäminen
 • Erittämisen toiminnon määrittäminen
 • Kudoseheydestä huolehtiminen: ihon kunnosta huolehtiminen ja painehaavauman ehkäisy
 • Hengityksestä ja verenkierrosta huolehtiminen
 • Kuolevan potilaan hoitotyön perusteet
 • Hoitotyön prosessi