Ravitsemuksen perusteet 1,5 op

Opintojakso kuuluu AMK+-näytön ensimmäisen lukukauden 12 opintopisteen kokonaisuuteen. AMK+-näyttöpäivä järjestetään kevätlukukaudella Joensuussa ammattikorkeakoulun tiloissa.

Opiskelijat saavat itsenäistä perehtymistä varten kirjallisen materiaalin useita viikkoja ennen näyttöpäivää. AMK+-näyttöön voivat osallistua vain opiskelijat, jotka ovat suorittaneet väyläopintokokonaisuuden.

Osaamistavoitteet

Osaat

  • soveltaa suomalaisia ravitsemussuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoitotyössä
  • toteuttaa ravitsemushoitoa ja -ohjausta moniammatillisen työyhteisön jäsenenä

Keskeinen sisältö

  • Ravintoaineiden, vitamiinien ja hivenaineiden tarve ja tehtävät elimistössä, saantilähteet
  • Ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio terveyden edistämisessä ja kansansairauksien ehkäisyssä, ikääntyvien ravitsemussuositukset
  • Eri-ikäisen väestön terveyshaasteet ja ravitsemus
  • Ravitsemushoito sekä pääasiallisiin sairauksiin liittyvät erityisruokavaliot osana potilaan kokonaishoitoa