Varhaiskasvatuksen lähtökohdat 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tuntee varhaiskasvatuksen teoreettista perustaa ja keskeisiä käsitteitä
  • saa valmiuksia havainnoida ja tukea lasten kehitystä
  • saa valmiuksia tukea lasten leikkiä
  • syventää tietämystään lapsen kehittymisestä, oppimisesta ja kasvatuksesta

Sisältö

Keskeinen sisältö

  • varhaiskasvatuksen keskeiset asiakirjat
  • leikki ja leikin merkitys
  • lapsen kasvu, kehitys ja oppiminen
  • lapsen havainnointi

Opintojaksoa toteutetaan syksyllä 6.9.-10.12.2021. Ilmoittaudu 22.8. mennessä.