Sosionomi AMK+-näyttö ja opinnot

Sote-alan yhteisen opintokokonaisuuden lisäksi, voit tehdä myös sosionomitutkinnon ensimmäisen lukuvuoden opintoja AMK+-näyttöinä. Näytöllä täydennät sote-alan yhteiseen opintokokonaisuuteen kuuluvan opintojakson vastaamaan sosionomitutkinnon sisältöä. AMK+-näytöt ovat mahdollisia näillä opintojaksoilla:

Kehittyvä ja oppiva ihminen 5 op
Sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmät 5 op

Keväällä 2018 pilotoidaan nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen opiskelijoille puolen vuoden (30 op) sosionomiväylää. Tutustuminen sosionomiopintoihin on 17.8.2017. Opiskelijat osallistuvat syksyllä 2017 järjestettäviin sosionomiopintojen soveltuvuuskokeisiin voidakseen aloittaa puolen vuoden väyläopinnot (hyväksytty valintakoetulos). Opinnot alkavat tammikuussa 2018.

Pilotissa mukana olleet opiskelijat voivat hakea 30 op suoritettuaan kevään 2018 erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi, jos opintojen arvosanat ovat vähintään 2.