Kehittyvä ja oppiva ihminen 5 op

Kirjallisena tehtävänä annettava AMK+-näyttö, jolla osoitat osaamisesi.

Opintojakson suoritettuasi

  • osaat tarkastella kasvua, kehitystä ja oppimista yksilöllisenä ja elinikäisenä prosessina
  • osaat tarkastella identiteetin rakentumista prosessina
  • tiedät erilaisia tieto-, oppimis- ja ihmiskäsityksiä ja osaat havainnoida niitä käytännössä
  • tunnistat ja osaat tarkastella tutkivan oppimisen prosessia omassa ja ryhmän oppimisessa

Keskeinen sisältö

  • oppimis-, ihmis- ja tietokäsitykset, reflektointi, tutkiva oppiminen, ihmisen kasvu, kehitys ja oppiminen

Lisätietoja