Sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmät 5 op

AMK+-näytöllä täydennät sote-alan yhteiseen opintokokonaisuuteen kuuluvan opintojakson vastaamaan sosionomitutkinnon sisältöä.

Osaamistavoitteet

 • tunnet sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmän ja sen muutoksen tulevaisuudessa
 • tunnistat palvelutarpeet eri elämäntilanteissa
 • ymmärrät sosiaali- ja terveyspolitiikan arvot ja lähtökohdat
 • tutustut sosionomin työtehtäviin ja ymmärtää kompetenssit
 • tutustut/perehdyt sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan poliittiseen ohjaukseen
 • ymmärrät palveluohjauksen merkityksen palvelujärjestelmän kokonaisuudessa

Sisältö

Osa A: Sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan palvelujärjestelmä 3 op

 • Sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan palvelujärjestelmä
 • Sosiaaliturva
 • Poliittinen ohjausjärjestelmä
 • Arvot ja lähtökohdat

Osa B: Sosionomin tehtävät palvelujärjestelmässä 1 op

 • Palveluohjauksen perusteet
 • Sosionomin kompetenssit, kelpoisuus ja tehtävät

Lisätietoja