Sosionomiväylä

Keväällä 2018 käynnistyi sosionomiväylän 30 op pilotointi. Sosionomiväylään voivat hakea nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen viimeisen vuoden opiskelijat. Väyläopiskelijat opiskelevat sosionomiopiskelijaryhmän mukana ensimmäisen lukukauden opinnot 30 op. Väyläopintoihin ilmoittautuneet nuva-opiskelijat osallistuvat sosionomiopintojen soveltuvuuskokeisiin. Hyväksytty valintakoetulos on edellytys väyläopintojen aloittamiselle. Pilotissa mukana olevat opiskelijat voivat hakea 30 op suoritettuaan syksyn 2018 erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi, jos opintojen arvosanat ovat vähintään 2.

Sosionomin väyläopintojen (AMK) sijoittuminen kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon

Opinto Kareliassa Suoritustapa

 

Aikataulu Sijoittuminen ammatilliseen perustutkintoon / Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala
Palvelujärjestelmäharjoittelu 7 op Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö 20 osp
Sosiologian perusteet 3 op Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö 20 osp
Sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmät 5 op Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö 20 osp
Sähköinen asiointi sosiaali- ja terveysalalla 1 op Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö 20 osp
Johdanto luoviin menetelmiin 3 op  

 

Tutkinnon osa korkeakouluopinnoista 15 osp
Tieto- ja viestintäteknologia 2 op Tutkinnon osa korkeakouluopinnoista 15 osp
Raportointi- ja kirjoitusviestintä 2 op Tutkinnon osa korkeakouluopinnoista 15 osp
English for Social Services 1 3 op Tutkinnon osa korkeakouluopinnoista 15 osp
Ammatillinen kasvu 1 2 op Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö 20 osp
Sosiaalilainsäädäntö 4 op Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö 20 osp

 

TUTKINNON OSAAN PERHEIDEN KANSSA TOIMIMINEN JA MONIALAINEN YHTEISTYÖ 20 OSP HUOMIOITAVAA

  • Harjoittelusopimusta tehtäessä huomioitava myös ammatillisen tutkinnon osan tavoitteet (mm. huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö sekä huoltajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tukeminen, perheiden moninaisuus ja erilaiset elämäntilanteet, huolen puheeksi ottaminen ja varhaisen tuen periaatteet, lapsen ja perheen kriisit, moniammatillisen yhteistyön periaatteet ja käytänteet…)
  • Palvelujärjestelmäharjoittelun yhteydessä ammatillisen tutkinnon osan näyttö = työskentely varhaiskasvatuksen tai perhetoiminnan ympäristössä perheiden kanssa tehtävän yhteistyön sekä moniammatillisen ja monialaisen yhteistyön tehtävissä.
Opinto Kareliassa Suoritustapa

 

Aikataulu Sijoittuminen ammatilliseen perustutkintoon / Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala
Palvelujärjestelmäharjoittelu 7 op Osallisuuden tukeminen ja sosiaalinen vahvistaminen 30 osp
Sosiologian perusteet 3 op Osallisuuden tukeminen ja sosiaalinen vahvistaminen 30 osp
Sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmät 5 op Osallisuuden tukeminen ja sosiaalinen vahvistaminen 30 osp
Sähköinen asiointi sosiaali- ja terveysalalla 1 op Tutkinnon osa korkeakouluopinnoista 15 osp
Johdanto luoviin menetelmiin 3 op  

 

Osallisuuden tukeminen ja sosiaalinen vahvistaminen 30 osp
Tieto- ja viestintäteknologia 2 op Tutkinnon osa korkeakouluopinnoista 15 osp
Raportointi- ja kirjoitusviestintä 2 op Tutkinnon osa korkeakouluopinnoista 15 osp
English for Social Services 1 3 op Tutkinnon osa korkeakouluopinnoista 15 osp
Ammatillinen kasvu 1 2 op Tutkinnon osa korkeakouluopinnoista 15 osp
Sosiaalilainsäädäntö 4 op Osallisuuden tukeminen ja sosiaalinen vahvistaminen 30 osp

 

TUTKINNON OSAAN OSALLISUUDEN TUKEMINEN JA SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 30 OSP HUOMIOITAVAA

  • Harjoittelusopimusta tehtäessä huomioitava myös ammatillisen tutkinnon osan tavoitteet (mm. uhka- ja vaaratilanteissa toimiminen, huolen puheeksi ottaminen ja varhaisen tuen periaatteet, nuoren kriisit, riippuvuudet ja mielenterveyden haasteet, moniammatillisen yhteistyön periaatteet ja käytänteet…)
  • Palvelujärjestelmäharjoittelun yhteydessä ammatillisen tutkinnon osan näyttö = työskentely kasvatus- ja ohjausalan ympäristössä suunnittelemalla ja järjestämällä tavoitteellista toimintaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevalle yksilölle, ryhmälle tai yhteisölle käyttämällä sosiaalisen vahvistamisen menetelmiä sekä tukien heidän osallisuuttaan ja yhteisöllisyyttään

Katso opinnot (syksy) tästä