Kehittyvä koululainen 5 op

Osaamistavoitteet

  • Osaat selittää kouluikäisen kasvun etenemisen ja tehdä johtopäätöksiä kasvusta ja kehityksestä tutkimisen perusteella.
  • Tiedät motorisen kehittymisen vaiheet ja miten sitä voidaan tukea.
  • Osaat kuvata kouluikäisen seksuaalisen kehittymisen pääpiirteet ja saat keinoja seksuaalisen kehittymisen tukemiseen.
  • Tiedät kouluikäisten tyypillisimmät tuki- ja liikuntaelinoireet.
  • Osaat arvioida kouluikäisen lihavuuden riskitekijöitä ja tiedät lihavuuden aiheuttamat sairaudet.

Sisältö

  • Kouluikäisen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kasvu
  • Kouluikäisen motorinen kehittyminen
  • Kouluikäisen seksuaalinen kehittyminen
  • Kouluikäisen tyypillisimmät tuki- ja liikuntaelinoireet
  • Kouluikäisten lihavuus

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina 29.8.-20.12.2022. Ilmoittaudu 16.8. mennessä.