Tekniikan insinööriväylät

Väyläopinnoista on sinulle hyötyä jos tähtäät jatko-opintoihin ammattikorkeakoulussa tai jos haluat tutustua AMK-opiskeluun. Kareliassa voit opiskella insinööritutkinnon seuraavilla aloilla:

  • Konetekniikan insinööri
  • Rakennusinsinööri
  • Talotekniikan insinööri
  • Energia- ja ympäristötekniikan insinööri

Parhaimmillaan väyläopinnot lyhentävät ammattikorkeakoulussa opiskeluaikaasi. Opiskelu vaatii tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta sekä väyläopintojen sijoittamista useammalle lukuvuodelle.

Jos opiskelet talonrakennusta, talotekniikkaa tai kone- ja tuotantotekniikkaa, sinun on mahdollista hakeutua puolen vuoden /vuoden väyläopintoihin Kareliaan. Väyläopinnot toteutetaan opiskelemalla insinööriopiskelijoiden kanssa samoissa ryhmissä.

Energia- ja ympäristötekniikan insinööriopinnot sopivat kaikille, jotka haluavat hillitä ilmastonmuutosta ja kehittää insinöörinä uusia energiatuotannon teknologioita. Energiatuotannon ratkaisut ja kiertotalous ovat avainasemassa, kun ratkotaan tulevaisuuden energia-asioita ja ympäristöön liittyviä haasteita.

Tekniikan väyläopintojen infot ja tutustuminen opintoihin

Rakennustekniikan insinöörin väyläopintoinfo järjestetään torstaina 10.11.2022 klo 13-14 Teamsilla. Pääset liittymään infoo täällä.

Talotekniikan insinöörin väyläopintoinfo järjestetään live-tilaisuutena tiistaina 8.11.2022 klo 13-14 Joensuussa Peltolassa Metallitalolla luokassa 220.

Konetekniikan insinöörin väyläopintojen info järjestetään keväällä 2023.

Infojen jälkeen sinun on mahdollista käydä paikan päällä Karelian Wärtsilän kampuksella ja tavata Karelian ohjausväkeä ja opiskelijoita. Tutustumistilaisuus järjestetään keväällä 2023.

Ilmoittautuminen syksyllä 2022 alkaviin puolen vuoden / vuoden tekniikan väyläopintoihin päättyy 31.5.

Tekniikan puolen vuoden /vuoden väylät:

Tekniikan väyläopinnoista ammatillisiin tutkinnon osa

Voit koota yksittäisistä tekniikan väyläopinnoista tutkinnon osan ammatillisiin valinnaisiin opintoihisi. Tutkinnon osan laajuus voi olla 5-15 osaamispistettä (vastaavuus 5-15 opintopistettä). Opintoja voi suorittaa osallistumalla insinööriopiskelijoiden ryhmien opetukseen Joensuussa tai itsenäisesti verkko-opintoina. Kysy lisätietoa omalta opinto-ohjaajaltasi.

Verkko-opinnot

Voit opiskella itsenäisesti, haluamanasi ajankohtana ammattikorkeakoulujen tekniikan opinnoissa tarvittavaa matematiikkaa verkko-opintoina toteutettavia Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 1-3 -opintoja.

Valmentavat kieliopinnot:

Energia- ja ympäristötekniikka:

Energia- ja ympäristötekniikan opinnot tarjoavat opetusta ympäristömme hyväksi, ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi ja energiaturvallisuuden takaamiseksi. Voit kerätä itsellesi 15 op kokonaisuuden. Erityisesti suositellaan suoritettavaksi Insinööriopintoihin valmentavaa matematiikka 1-3 op.