Tekniikan insinööriväylät

Väyläopinnoista on sinulle hyötyä jos tähtäät jatko-opintoihin ammattikorkeakoulussa tai jos haluat tutustua AMK-opiskeluun. Kareliassa voit opiskella insinööritutkinnon seuraavilla aloilla:

  • Konetekniikan insinööri
  • Rakennusinsinööri
  • Talotekniikan insinööri
  • Energia- ja ympäristötekniikan insinööri

Parhaimmillaan väyläopinnot lyhentävät ammattikorkeakoulussa opiskeluaikaasi. Opiskelu vaatii tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta sekä väyläopintojen sijoittamista useammalle lukuvuodelle.

Jos opiskelet talonrakennusta, talotekniikkaa tai kone- ja tuotantotekniikkaa, sinun on mahdollista hakeutua puolen vuoden /vuoden väyläopintoihin Kareliaan. Väyläopinnot toteutetaan opiskelemalla insinööriopiskelijoiden kanssa samoissa ryhmissä.

Energia- ja ympäristötekniikan insinööriopinnot sopivat kaikille, jotka haluavat hillitä ilmastonmuutosta ja kehittää insinöörinä uusia energiatuotannon teknologioita. Energiatuotannon ratkaisut ja kiertotalous ovat avainasemassa, kun ratkotaan tulevaisuuden energia-asioita ja ympäristöön liittyviä haasteita.

Tekniikan väyläopintojen infot

Rakennustekniikan insinöörin väyläopintoinfo järjestettiin Talonrakennus-, puu-, pintakäsittely-, talotekniikka- kiinteistö- ja puhtauspalvelualan Tulevaisuuden duuni – työelämä- ja jatko-opintopäivän yhteydessä 12.10.2021 klo 9.50. Tapahtuman ohjelman ja tallenteen löydät täältä.

Talotekniikan insinöörin väyläopintoinfo järjestettiin samassa tapahtumassa kuin rakennustekniikan info eli 12.10.2021 klo 10.15. Tapahtuman ohjelman ja tallenteen löydät täältä.

Konetekniikan insinöörin väyläopintojen info järjestettiin kone- metalli- ja muovialan Tulevaisuuden duuni – työelämä- ja jatko-opintopäivän yhteydessä 14.10.2021 klo 10.15. Tapahtuman ohjelman ja tallenteen löydät täältä.

Infojen jälkeen sinun on mahdollista käydä paikan päällä Karelian Wärtsilän kampuksella (koronatilanteen salliessa) ja tavata Karelian ohjausväkeä ja opiskelijoita. Tutustumistilaisuus järjestetään 22.3.2022 klo 13-15 Wärtsilä-kampuksella, tapaaminen infopisteen luona.

Tekniikan puolen vuoden /vuoden väylät:

Tekniikan väyläopinnoista ammatillisiin tutkinnon osa

Voit koota yksittäisistä tekniikan väyläopinnoista tutkinnon osan ammatillisiin valinnaisiin opintoihisi. Tutkinnon osan laajuus voi olla 5-15 osaamispistettä (vastaavuus 5-15 opintopistettä). Opintoja voi suorittaa osallistumalla insinööriopiskelijoiden ryhmien opetukseen Joensuussa tai itsenäisesti verkko-opintoina. Kysy lisätietoa omalta opinto-ohjaajaltasi.

Verkko-opinnot

Voit opiskella itsenäisesti, haluamanasi ajankohtana ammattikorkeakoulujen tekniikan opinnoissa tarvittavaa matematiikkaa verkko-opintoina toteutettavia Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 1-3 -opintoja.

Valmentavat kieliopinnot:

Jos sinua kiinnostaa energia- ja ympäristötekniikan insinööriopinnot, niin voit opiskella verkko-opintoina nämä opintojaksot:

Petteri Korhosen tie kulki ajoneuvoasentajasta konetekniikan insinööriksi.