Algebra 3 op

Osaamistavoitteet

 • osaa lukea matemaattista tekstiä
 • osaa sieventää matemaattisia lausekkeita
 • osaa ratkaista yhtälöitä
 • osaa soveltaa keskeisimpiä reaaliarvoisia funktioita ilmiöiden mallintamisessa
 • osaa käyttää matemaattisia menetelmiä, joita voidaan hyödyntää oman alan sovelluksissa

Sisältö

 • lausekkeet
 • yhtälöt
 • reaalifunktiot
 • eksponentti
 • logaritmi
 • prosentti
 • matriisi

Lisätietoja