Geometria 4 op

Osaamistavoitteet

​Opiskelija

  • osaa muodostaa kirjoitetusta ongelmasta geometrisen kuvion ja merkitä siinä olevat tunnetut ja tuntemattomat suureet.
  • osaa geometrian peruslainalaisuudet ja keskeisimmät geometrian laskulait
  • hallitsee vektorilaskennan perusteet
  • osaa käyttää matemaattisia menetelmiä, joita voidaan hyödyntää oman alan sovelluksissa

Keskeinen sisältö

  • trigonometriset funktiot
  • sini- ja kosinilause
  • vektorilaskennan perusteet
  • vektoripistetulo ja vektoriristitulo
  • vektoreiden ja voiman käsitteen yhdistäminen

Lisätietoja