Hydrauliikka ja pneumatiikka 5 op


Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa hydrauliikan ja pneumatiikan perusteet, yleisimmät komponentit ja piirrosmerkit, ko. järjestelmien suunnitteluperusteita ja komponenttien valintaa. Lisäksi opiskelija osaa suunnitella ja tehdä hydraulisia ja pneumaattisia peruskytkentöjä.

Sisältö

  • Hydrauliikan ja pneumatiikan perusteoria
  • komponentit
  • piirrosmerkit
  • järjestelmien suunnitteluperusteita ja komponenttien valinta
  • laboratoriotyöt

Lisätietoja