Konetekniikan insinööriväylä

Konetekniikan väyläopintoihin pääset mukaan joka syksy, mutta insinööriopintoihin valmistavat opinnot sinun kannattaa tehdä jo ennen tätä. Syksyn 2024 väyläopintoihin ilmoittautuminen on 17.5.2024 mennessä. Voit ilmoittautua opintoihin oman opinto-ohjaajasi kanssa.

Sinun on mahdollista käydä tutustumassa konetekniikan koulutuksen oppimisympäristöön Karelian Wärtsilän kampuksella 3.4. klo 14-16. Samalla voit selvittää vielä väyläopintoihin liittyviä sinua askarruttavia asioita ja tavata Karelian tekniikan opiskelijoita ja opinto-ohjaajia.

Konetekniikan insinööriväylään on varattu 4 paikkaa väyläopiskelijoille.

Karelian opetussuunnitelmien sisältökuvaukset löytyvät täältä:

Insinööri (AMK), konetekniikka, päivä, syksy, 2024 – Opetussuunnitelmat (karelia.fi)

Ennen konetekniikan väyläopintojen aloittamista suoritetaan:

Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 1, 1 op

Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 2, 1 op

Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 3, 1 op

Syksyn väyläopinnot 25 op ja niiden sijoittuminen ammatillisiin valinnaisiin tutkinnon osiin

Ammatillinen kasvu 1 2 op Korkeakouluopinnot tutkinnon osa  
Raportointi 2 op Korkeakouluopinnot tutkinnon osa
Koneenpiirustus 3 op Korkeakouluopinnot tutkinnon osa
Geometria 3 Korkeakouluopinnot tutkinnon osa
Algebra 3 Korkeakouluopinnot tutkinnon osa
CAD 3 op Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja
Taulukkolaskenta  2 op Korkeakouluopinnot tutkinnon osa
Konetekniikan fysiikka 3 op Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja
Koneenrakennuksen työpaja 4 op Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja

*Väyläopintojen tunnustamisesta ammatillisiin opintoihin sovitaan henkilökohtaisissa HOKS-keskusteluissa ja niistä voidaan sopia myös toisin kuin yllä olevassa taulukossa on esitetty. HOKS-keskustelussa sovitaan lisäksi, tuleeko ammattitaitoa täydentää esim. harjoituksilla työsalissa, jotta ammatillinen osaaminen vastaa työelämän tarpeita.

Hakeutuminen tutkinto-opiskelijaksi väyläopintojen jälkeen

Vähintään 30 op laajuiset syyslukukauden opinnot suoritettuaan väyläopintoihin osallistuneet opiskelijat voivat hakea Karelian tutkinto-opiskelijoiksi erillishaussa. Toisen asteen tutkinnon yhteydessä suoritetut 30 opintopisteen väyläopinnot (haettavan tutkinnon mukaiset ensimmäisen lukukauden opinnot) antavat hakukelpoisuuden hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa. Hakukelpoisuuden tuottavat opinnot voivat sisältää enintään 5 op valmentavia kieli- ja matematiikan opintoja tai muita Karelian hyväksymiä opintoja. Samalla ammatilliseen toisen asteen ja ammattikorkeakouluopintoihin kulunut yhteenlaskettu aika lyhenee vähintään puolella vuodella.

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen valittavilla tulee olla ammatillinen tutkinto valmis ja väyläopintojen keskiarvo vähintään 2/5. Valintakokeen suorittamista ei edellytetä.

Mikko Hytönen kertoo polustaan koneinsinööriksi.