Konetekniikan insinööriväylä

Konetekniikan väyläopintoihin pääset mukaan joka syksy, mutta insinööriopintoihin valmistavat opinnot sinun kannattaa tehdä jo ennen tätä. Syksyn 2021 väyläopintoihin ilmoittautuminen on 1.4.2021 mennessä. Voit ilmoittautua opintoihin oman opinto-ohjaajasi kanssa.

Konetekniikan väyläopintoinfo oli 15.11. Voit katsoa infon edelleen tallenteena täältä:

Sinun on mahdollista käydä tutustumassa konetekniikan koulutuksen oppimisympäristöön Karelian Wärtsilän kampuksella. Tutustumisajankohta ilmoitetaan myöhemmin.  Samalla voit selvittää vielä väyläopintoihin liittyviä sinua askarruttavia asioita ja tavata Karelian tekniikan opiskelijoita ja opinto-ohjaajia. Kokoontuminen Wärtsilän ala-aulassa.

Hakeutuminen tutkinto-opiskelijaksi väyläopintojen jälkeen

Vähintään 30 op laajuiset syyslukukauden opinnot suoritettuaan väyläopintoihin osallistuneet opiskelijat voivat hakea Karelian tutkinto-opiskelijoiksi erillishaussa. Toisen asteen tutkinnon yhteydessä suoritetut 30 opintopisteen väyläopinnot (haettavan tutkinnon mukaiset ensimmäisen lukukauden opinnot) antavat hakukelpoisuuden hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa. Hakukelpoisuuden tuottavat opinnot voivat sisältää enintään 5 op valmentavia kieli- ja matematiikan opintoja tai muita Karelian hyväksymiä opintoja. Samalla ammatilliseen toisen asteen ja ammattikorkeakouluopintoihin kulunut yhteenlaskettu aika lyhenee vähintään puolella vuodella.

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen valittavilla tulee olla lainsäädännön vaatimat opiskelijaksi ottamisen edellytykset, mutta valintakokeen suorittamista ei edellytetä.

Konetekniikan insinöörin väyläopintojen sijoittuminen kone- ja tuotantotekniikan perustutkintoon

Ennen konetekniikan väyläopintojen aloittamista suoritetaan:

Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 1, 1op

Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 2, 1op

Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 3, 1op

Konetekniikan insinööriväylä, väyläopinnot, syyslukukauden opinnot

Syksyn opinnot, 29 op

Opinto Kareliassa Suoritustapa Kareliassa

 

Sijoittuminen ammatilliseen perustutkintoon Suoritustapa ja aikataulu Riveriassa Mahdolliset täydentävät Riverian opinnot
Tekninen dokumentointi ja mallinnuksen perusteet 7 op Osallistutaan opetukseen Jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja / 3D-valmistusmenetelmän käyttö Osaamisen tunnustaminen

/ näyttö

– / työelämässä oppiminen
Geometria 4 op Osallistutaan opetukseen Jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja Osaamisen tunnustaminen
Algebra 3 op Osallistutaan opetukseen Jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja Osaamisen tunnustaminen
English for Mechanical Engineering 3 op Osallistutaan opetukseen Jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja Osaamisen tunnustaminen
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2 op Osallistutaan opetukseen Jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja Osaamisen tunnustaminen
Valmistustekniikan perusteet 5 op Osallistutaan opetukseen Jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja Osaamisen tunnustaminen
Mekaniikka 3 op Osallistutaan opetukseen Jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja Osaamisen tunnustaminen
Ammatillinen kasvu 1

2 op

Osallistutaan opetukseen Jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja Osaamisen tunnustaminen

 

Opiskelijoiden on mahdollista suorittaa myös vuoden väyläopinnot. Tällöin opiskellaan myös kevätlukukauden opinnot Kareliassa. Jos opiskelija suorittaa koko vuoden opinnot, hän voi edetä Kareliassa konetekniikan insinöörin tutkinto-opinnoissa suoraan toiselle vuodelle.

Kevään opinnot, 32 op

Opinto Kareliassa Suoritustapa Kareliassa

 

Sijoittuminen ammatilliseen perustutkintoon Suoritustapa Riveriassa Mahdolliset täydentävät Riverian opinnot
Koneensuunnittelun perusteet 5 op Osallistutaan opetukseen Sovittava erikseen Sovittava erikseen Sovittava erikseen
Hydrauliikka ja pneumatiikka 5 op Osallistutaan opetukseen Sovittava erikseen Sovittava erikseen Sovittava erikseen
Lujuusopin perusteet 3 op Osallistutaan opetukseen Sovittava erikseen Sovittava erikseen Sovittava erikseen
Konetekniikan kemia 3 op Osallistutaan opetukseen Sovittava erikseen Sovittava erikseen Sovittava erikseen
Kunnossapito 3 op Osallistutaan opetukseen Sovittava erikseen Sovittava erikseen Sovittava erikseen
Statiikka 5 op Osallistutaan opetukseen Sovittava erikseen Sovittava erikseen Sovittava erikseen
Koneturvallisuus 3 op Osallistutaan opetukseen Sovittava erikseen Sovittava erikseen Sovittava erikseen
Harjoittelu 5 op Osallistutaan opetukseen Sovittava erikseen Sovittava erikseen Sovittava erikseen

Katso koneinsinööritutkinnon opinnot tästä

Mikko Hytönen kertoo polustaan koneinsinööriksi.