Konetekniikan insinööriväylä

Konetekniikan väyläopintoihin pääset mukaan joka syksy, mutta insinööriopintoihin valmistavat opinnot sinun kannattaa tehdä jo ennen tätä. Syksyn 2022 väyläopintoihin ilmoittautuminen on 31.5.2022 mennessä. Voit ilmoittautua opintoihin oman opinto-ohjaajasi kanssa.

Sinun on mahdollista käydä tutustumassa konetekniikan koulutuksen oppimisympäristöön Karelian Wärtsilän kampuksella. Tutustumisajankohta ilmoitetaan myöhemmin.  Samalla voit selvittää vielä väyläopintoihin liittyviä sinua askarruttavia asioita ja tavata Karelian tekniikan opiskelijoita ja opinto-ohjaajia. Kokoontuminen Wärtsilän ala-aulassa.

Hakeutuminen tutkinto-opiskelijaksi väyläopintojen jälkeen

Vähintään 30 op laajuiset syyslukukauden opinnot suoritettuaan väyläopintoihin osallistuneet opiskelijat voivat hakea Karelian tutkinto-opiskelijoiksi erillishaussa. Toisen asteen tutkinnon yhteydessä suoritetut 30 opintopisteen väyläopinnot (haettavan tutkinnon mukaiset ensimmäisen lukukauden opinnot) antavat hakukelpoisuuden hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa. Hakukelpoisuuden tuottavat opinnot voivat sisältää enintään 5 op valmentavia kieli- ja matematiikan opintoja tai muita Karelian hyväksymiä opintoja. Samalla ammatilliseen toisen asteen ja ammattikorkeakouluopintoihin kulunut yhteenlaskettu aika lyhenee vähintään puolella vuodella.

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen valittavilla tulee olla lainsäädännön vaatimat opiskelijaksi ottamisen edellytykset, mutta valintakokeen suorittamista ei edellytetä.

Ennen konetekniikan väyläopintojen aloittamista suoritetaan:

Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 1, 1op

Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 2, 1op

Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 3, 1op

Katso koneinsinööritutkinnon opinnot tästä

Mikko Hytönen kertoo polustaan koneinsinööriksi.