Näkökulmia biotalouteen 2 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää/osaa

 • tunnistaa biotalouskäsitteen ja sen osa-alueet,
 • biotalouden raaka-aineet ja perusprosessit,
 • biotalouden globaalin merkityksen maapallolle,
 • Suomen biotalousstrategian,
 • biotalouden taloudellisen merkityksen Suomessa tällä hetkellä sekä mahdollisuudet tulevaisuudessa,
 • pohtia omaa biotalousosaamistaan.

Sisältö

1.Biotalouden keskeiset määritelmät ja prosessit (noin 30 h työpanos):

 • Vihreä, sininen, keltainen ja punainen biotalous
 • Biotalous uutena toimintatapana ja mahdollisuutena eri toimialoilla
  • metsäbiotalous
  • agrobiotalous
  • energian tuotanto
  • ympäristöteknologia ja kiertotalous
  • bioraaka-aineet ja materiaalit
  • luontopalvelut ja matkailu

2.Keskeiset biotalouden strategiat ja politiikat (noin 10 h työpanos)

 • Suomen biotalousstrategian päämäärät ja keskeiset toimenpiteet
 • Maapallo 2030, Pariisin kestävän kehityksen sopimus, EU 2020 strategia

3. Biotalouden luomat tulevaisuuden mahdollisuudet(noin 14 h työpanos)

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina ajalla 12.9.-11.12.2022. Nonstop-ilmoittautuminen 14.11.2022 mennessä