Uusiutuvan energian lähteet ja käyttö 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • tietää uusiutuvien energioiden merkityksen suomalaisessa ja eurooppalaisessa yhteiskunnassa, osana energiatuotantoa ja ilmastonmuutoksen hallintaa
 • tietää kansalliset ja kansainväliset ohjauskeinot energian tuotannossa
 • tietää erilaiset uusiutuvat energialähteet sekä niiden käytön
 • tuntee pienkiinteistöjen lämmitysjärjestelmäratkaisut
 • ymmärtää kiinteistöjen lämmitystehoon ja energiatarpeeseen vaikuttavat tekijät

Keskeinen sisältö

 • energian tuotanto ja käyttö Suomessa
 • energia-alan toimintaympäristö (energiapolitiikka, ilmastosopimukset, kansalliset energiakäytön strategiat)
 • syöttötariffit, päästökauppa ym. energian tuotannon ja käytön ohjausmekanismit
 • energian muuntoluvut ja yksiköt sekä energiakauppa
 • uusiutuvat energialähteet
 • uusiutuvan energian käyttökohteet
 • pienkiinteistöjen lämmitysjärjestelmäratkaisut
 • kiinteistön lämmitystehon ja energiatarpeen selvitys

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina ajalla 30.8.-31.12.2022. Nonstop-ilmoittautuminen 19.11.2022 mennessä.