Automaatio- ja digitaalitekniikka 4 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • ymmärtää automaation roolin talotekniikan osana.
 • tuntee automaation hierarkiatasot ja osaa määritellä erilaisten automaatiolaitteiden sijoittumisen niille.
 • tuntee taloteknisen automaatiosovelluksen arkkitehtuurin.
 • ymmärtää säädön ja loogisen ohjauksen peruskäsitteet.
 • osaa toteuttaa yksinkertaisia taloteknisiä mittaus- ja ohjaussovelluksia.
 • ymmärtää automaation dokumentteja.

Sisältö

 • Taloautomaation osa-alueet ja tavoitteet
 • Säätötekniikan perusteet
 • Automaatiojärjestelmän rakenne ja toiminta
 • Yleisimpien antureiden ja toimilaitteiden rakenne ja toiminta
 • Automaatiojärjestelmien liitäntätavat
 • Automaatiojärjestelmien ohjelmointi
 • Automaation dokumentointi.

Lisätietoja