Talotekniikan insinööriväylä

Talotekniikan insinöörin puolen vuoden / vuoden väyläopintoihin pääset mukaan joka syksy, mutta insinööriopintoihin valmentavat matematiikan opinnot sinun kannattaa tehdä jo ennen sitä. Syksyn 2021 väyläopintoihin ilmoittautuminen on 1.4.2021 mennessä. Voit ilmoittautua opintoihin oman opinto-ohjaajasi kautta.

Hakeutuminen tutkinto-opiskelijaksi väyläopintojen jälkeen

Vähintään 30 op laajuiset syyslukukauden opinnot suoritettuaan väyläopintoihin osallistuneet opiskelijat voivat hakea Karelian tutkinto-opiskelijoiksi erillishaussa.Toisen asteen tutkinnon yhteydessä suoritetut 30 opintopisteen väyläopinnot (haettavan tutkinnon mukaiset ensimmäisen lukukauden opinnot) antavat hakukelpoisuuden hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa. Hakukelpoisuuden tuottavat opinnot voivat sisältää enintään 5 op valmentavia kieli- ja matematiikan opintoja tai muita Karelian hyväksymiä opintoja. Samalla ammatilliseen toisen asteen ja ammattikorkeakouluopintoihin kulunut yhteenlaskettu aika lyhenee vähintään puolella vuodella.

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen valittavilla tulee olla lainsäädännön vaatimat opiskelijaksi ottamisen edellytykset, mutta valintakokeen suorittamista ei edellytetä.

Talotekniikan insinöörin väyläopintojen sijoittuminen Riverian talotekniikan perustutkinnon opintoihin

Talotekniikan insinööriväylä

Katso opintojen sisällöt tästä

SYKSY

Opintojakso Kareliassa Suoritustapa
Kareliassa
Suoritustapa Riveriassa Sijoittuminen ammatilliseen perustutkinto
Talotekniikan dokumentointi 5 op Opinnot Näyttö LVI-suunnittelu

 

Mekaniikka, sähköstatiikka ja -dynamiikka 6 op Opinnot Osaamisen tunnustaminen Jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja (25osp)
Talotekniikan
perusteet 5 op
Opinnot Näyttö Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asentaminen, Lämmitysjärjestelmien asentaminen
Ammatillinen kasvu 1 2 op Opinnot Osaamisen tunnustaminen Jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja (25osp)
Engineering English 3 op Opinnot Osaamisen tunnustaminen Jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja (25osp)
Raportointi ja kirjallinen viestintä 2 op Opinnot Näyttö LVI suunnittelu
Työvälineet 3 op Opinnot Näyttö LVI suunnittelu
Algebra ja geometria 5 op Opinnot Osaamisen tunnustaminen Jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja (25osp)

 

KEVÄT

Opintojakso Suoritustapa

Kareliassa

Suoritustapa Riveriassa Sijoittuminen ammatilliseen perustutkintoon
Harjoittelu 3 op Opinnot Näyttö Putkistojen hitsaus
Rakennustekniikan perusteet 5 op

 

Opinnot Näyttö Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asentaminen
Automaatio- ja digitaalitekniikka 4 op Opinnot Näyttö LVI suunnittelu

Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asentaminen

Lämmitysjärjestelmien asentaminen

Sociala kontakter
i arbetslivet 3 op
Opinnot Osaamisen tunnustaminen Jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja (25osp)
Termodynamiikka ja virtausmekaniikka 5 op Opinnot Näyttö Lämmitysjärjestelmien asentaminen

LVI suunnittelu

 

Integraalilaskenta ja differentiaalilaskenta 5 op Opinnot Osaamisen tunnustaminen Jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja (25osp)
Virtapiirit 5 op Opinnot Osaamisen tunnustaminen Jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja (25osp)