Talotekniikan insinööriväylä

Talotekniikan insinöörin puolen vuoden / vuoden väyläopintoihin pääset mukaan joka syksy, mutta insinööriopintoihin valmentavat matematiikan opinnot sinun kannattaa tehdä jo ennen sitä.  Voit ilmoittautua opintoihin oman opinto-ohjaajasi kautta.

Ilmoittautuminen syksyn 2024 opintoihin päättyy 17.5.2024

Paikkamäärä syksylle 2024 3 paikkaa.

Opinnot alkavat syksyllä 26.8. 2024 aloittavilla opiskelijoilla klo 9.

Hakeutuminen tutkinto-opiskelijaksi väyläopintojen jälkeen

Vähintään 30 op laajuiset syyslukukauden opinnot suoritettuaan väyläopintoihin osallistuneet opiskelijat voivat hakea Karelian tutkinto-opiskelijoiksi erillishaussa.Toisen asteen tutkinnon yhteydessä suoritetut 30 opintopisteen väyläopinnot (haettavan tutkinnon mukaiset ensimmäisen lukukauden opinnot) antavat hakukelpoisuuden hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa. Hakukelpoisuuden tuottavat opinnot voivat sisältää enintään 5 op valmentavia kieli- ja matematiikan opintoja tai muita Karelian hyväksymiä opintoja. Samalla ammatilliseen toisen asteen ja ammattikorkeakouluopintoihin kulunut yhteenlaskettu aika lyhenee vähintään puolella vuodella.

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen valittavilla tulee olla lainsäädännön vaatimat opiskelijaksi ottamisen edellytykset, mutta valintakokeen suorittamista ei edellytetä.

Talotekniikan insinööriväylä

Katso opintojen sisällöt tästä