Virtapiirit 5 op

Osaamistavoitteet

 • Opiskelija osaa virtapiirien toiminnan peruskäsitteet ja lainalaisuudet
 • osaa virtapiirien virran- ja tehonjaon laskennan
 • hallitsee laskennassa käytettävät matemaattiset menetelmät
 • hallitsee kompleksilukujen käsitteet, laskusäännöt ja osaa soveltaa niitä vaihtosähköilmiössä
 • hallitsee laskimen ja tietokoneen hyödyntämisen virtapiirejä koskevassa laskennassa.

Sisältö

 • Sähkötekniikan peruskäsitteet
 • Tasavirtapiirin toiminta ja lainalaisuudet; ohmin laki, virtalaki, jännitelaki, potentiaali
 • Virtapiirien sijaiskytkennät, sähkötyö- ja teho, hyötysuhde
 • Virtapiirien virran- ja tehonjaon laskentamenetelmiä
 • Vaihtovirtapiirin peruskäsitteet
 • Vaihtovirtapiirien peruskomponentit ja niiden kytkennät, resonanssi
 • Vaihtovirtapiirien virran- ja tehonjaon laskenta, energia
 • Osoitinlaskenta vaihtovirtapiirin suureiden laskennassa

Lisätietoja