Liiketalouden tradenomiväylä

Väyläopinnoista on sinulle hyötyä jos tähtäät jatko-opintoihin ammattikorkeakoulussa tai jos haluat tutustua AMK-opiskeluun. 

Info väyläopinnoista ja tutustuminen opintoihin

Liiketalouden väyläopintojen info järjestetään keskiviikkona 9.11.2022. Voit liittyä infoon Teamsilla täällä.  

Tutustumistilaisuus väyläopintoihin pidetään keväällä 2023.

Ilmoittautuminen opintoihin ja opiskelijamäärät

Kevään 2022 yksittäiset opinnot 17.1. mennessä
Syksyn 2022 kieliopinnot 30.4. mennessä
Syksyn 2022 yksittäiset opinnot 30.4. mennessä (opetussuunnitelman muutosten takia opinnot tarkentuvat alkutalvesta 2022)
Puolen vuoden / vuoden väyläopinnot 30.4. mennessä (opetussuunnitelman muutosten takia lukuvuoden 2022-2023 opinnot tarkentuvat alkutalvesta 2022)

Opiskelijamäärät:
Puolen vuoden/ vuoden väyläopinnot:
kolme merkonomiopiskelijaa, jotka opiskelevat opinnot päiväopintoina. Lisäksi voidaan ottaa kaksi merkonomiopiskelijaa, jotka opiskelevat opinnot monimuoto-opintoina. Opiskelu tapahtuu ensimmäisen vuoden tradenomiopiskelijoiden ryhmässä.

Puolen vuoden/vuoden väyläopinnot

Karelian liiketalouden koulutuksen sisällöt uudistuvat ja muuttuvat syksyllä 2022. Katso opintojen sisältö.

Voit opiskella joko vuoden tai puolen vuoden väyläopinnot yhdessä Karelian liiketalouden tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Jos opiskelet ensimmäisen lukukauden väyläopinnot (30 op) ja valmistut Riveriasta jouluna, voit hakeutua Karelian tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa jo syksyllä. Tällöin opintosi jatkuvat sujuvasti Kareliassa tammikuussa. Jos suoritat vuoden väyläopinnot, voit hakeutua Karelian tutkinto-opiskelijaksi keväällä ja jatkat sujuvasti opintojasi tutun Karelian opiskeluryhmäsi kanssa elokuussa.

Edellisten vaihtoehtojen lisäksi voit opiskella lyhyempiä kokonaisuuksia. Opinnot suoritetaan osallistumalla opintojaksojen opetukseen tai suorittamalla AMK+-näyttöjä. AMK+-näytöissä osaamisen tulee vastata opintojaksojen sisältöä ja tavoitteita. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa syksyllä ja osa keväällä.

Yksittäiset opinnot 

Talousmatematiikka 5 op (seuraavan kerran keväällä 2023)

Tällä opintojaksolla vahvistat omaa osaamistasi talouselämän kysymysten parissa. Opintojaksolla opittua pystyt hyödyntämään jatkossa liiketalouden opinnoissa. Opinnot toteutetaan sekä lähi- että monimuoto-opetuksena. Monimuoto-opinnot koostuvat lähiopetuksesta, verkkoluennoista, harjoituksista ja loppukokeesta. Opintojen toteutus elo-joulukuussa.

Talousmatematiikka 5 op

Opinnot keväällä

Käytännön taloushallinto, 15 op (poistuu kevään 2022 jälkeen)

Opintokokonaisuus toteutetaan vain lähiopintoina Joensuussa keväisin viikosta 12 alkaen.  Opintokokonaisuuteen on varattu paikat viidelle väyläopiskelijalle.

Henkilöstö ja palkkahallinto 5 op
Verotus 5 op
FAS-kirjanpito ja tilinpäätös 5 op

Asiakaslähtöinen markkinointi, 15 op (poistuu kevään 2022 jälkeen)

Opintokokonaisuus toteutetaan lähiopintoina Joensuussa keväisin viikosta 12 alkaen. Opintokokonaisuuteen on varattu paikat viidelle väyläopiskelijalle.

Kuluttajakäyttäytyminen 5 op
Myyntitaidot 5 op
Asiakkuudenhallinta 5 op 

Kauppa ja yrittäjyys -opinnot, 15 op

Jos sinua kiinnostaa ura kauppiaana, niin voit verkko-opintoina suorittaa K-kauppiasliitto ry:n sisältöjen mukaiset Kauppa ja yrittäjyys -opinnot. Lukuvuonna 2021-2022 opintoja voi suorittaa vain kevätlukukaudella. Opinnot toteutetaan nonstop-opintoina eli ne suoritetaan itsenäisesti omaan tahtiin ja voit aloittaa ne haluamanasi ajankohtana. Etene opinnoissa alla olevassa järjestyksessä.

Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5 op
Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5 op
Tunnusluvut ja johtaminen 5 op

Kieliopinnot syksyllä ja keväällä

Liiketalouden tradenomiopintoihin sisältyy valinnaisina opintoina kolmannen kielen kieliopinnot (5 op) ja lisäksi suositellaan valinnaisina opintoina kieliopintoja 5 op. Kieliopinnot alkavat kielen perusteina syksyllä ja jatkuvat jatkokurssina keväällä. Opetus toteutetaan iltaisin Joensuussa. Venäjän ja saksan perusteisiin tulossa myös virtuaalitoteutukset. 

Syksyllä

Ranskan perusteet 5 op (lähiopetuksena, jos ryhmä tulee täyteen)
Saksan perusteet 5 op (tarjolla jatkossa myös verkko-opintoina)
Venäjän perusteet 5 op (tarjolla jatkossa myös verkko-opintoina)
Espanjan perusteet 5 op

Keväällä

Espanjan jatko 5 op
Ranskan jatko 5 op
Saksan jatko 5 op
Venäjän jatko 5 op

AMK+-näytöt syksyisin ja keväisin

Kevään näyttöihin ilmoittautuminen 11.5. mennessä. Huomioi, että liiketalouden opetussuunnitelma uudistuu ja muuttuu syksyllä 2022. 

Liiketoiminta ja yrittäjyys 5 op

AMK+-näyttö: Opiskelija perehtyy opettajan antamaan liiketoimintasuunnitelmaan, jonka pohjalta opiskelija laatii yrityksen liiketoimintasuunnitelman valitsemansa esimerkkiyrityksen tai oman liikeideansa pohjalta. Opiskelija tutustuu itsenäisesti opettajan antamaan oppimateriaaliin, jota opiskelijan tulee hyödyntää laatiessa liiketoimintasuunnitelmaa. Näyttötilaisuudessa keskustellaan opiskelijan laatimasta liiketoimintasuunnitelmasta opettajan kanssa. Opiskelija palauttaa kirjallisen tuotoksen opettajalle ennen näyttötilaisuutta. Poistuu valikoimasta kevään 2022 jälkeen.

Markkinoinnin perusteet 5 op

AMK+-näyttö: Opiskelija perehtyy opettajan antamaan liiketoimintasuunnitelmaan, jonka pohjalta opiskelija laatii soveltuvin osin markkinointiin liittyvät kokonaisuudet valitsemansa esimerkkiyrityksen tai oman liikeideansa pohjalta. Opiskelija tutustuu itsenäisesti opettajan antamaan oppimateriaaliin, jota opiskelijan tulee hyödyntää laatiessaan liiketoimintasuunnitelmaa. Näyttötilaisuudessa keskustellaan opiskelijan laatimasta liiketoimintasuunnitelmasta opettajan kanssa.​ Opiskelija palauttaa kirjallisen tuotoksen opettajalle ennen näyttötilaisuutta. Poistuu valikoimasta kevään 2022 jälkeen.

Tietojenkäsittelyn työvälineet 5 op (syksy 2022 4 op)

AMK+-näyttö: Näyttökoe tai osaamisportfolion kokoaminen. Näyttökokeen ajankohdasta sovitaan opettajan kanssa. Osaamisportfoliossa opiskelija kokoaa opintojakson sisältöön liittyvistä aiheista arvioitavan näyttöportfolion. Näyttöportfolion tulee sisältää kattavasti kurssin eri aihealueista käytännön dokumentteja. Esim. asiakirjastandardin mukaisia asiakirjoja, raportteja, Excel laskupohjia, budjetteja, PowerPoint esityksiä, jne.

Yritystalouden perusteet 5 op

AMK+-näyttö: Perehtyminen opettajan antamaan ennakkomateriaaliin esimerkkiyrityksen taloudesta. Opiskelija tutustuu itsenäisesti materiaaliin. Näyttötilaisuudessa on kirjanpitoon liittyvä tehtävä, suullinen testi ja keskustelu opettajan kanssa.​