Espanjan jatko 5 op

Opintojakso toteutetaan keväisin. Opetus on kahtena iltana viikossa. Mukaan voidaan ottaa kolme väyläopiskelijaa kerrallaan.

Osaamistavoitteet

Opiskelija vahvistaa ja laajentaa peruskielitaitoaan erityisesti sellaisissa asiointitilanteissa, joihin matkailija joutuu. Hän soveltaa oppimaansa omien viestintätarpeidensa mukaan yksinkertaiseen suulliseen ja kirjalliseen viestintään. Opiskelija tuntee kielialuetta ja sen tapakulttuuria sekä osaa käyttää kielikulttuurin mukaista kohteliasta kieltä.

Sisältö

  • Erilaiset viestintä- ja asiointitilanteet ja niissä tarvittavat rakenteet ja sanasto
  • Tilanteisiin liittyvät viestintä- ja tapakulttuurin piirteet
  • Menneestä ajasta kertominen (aikamuodot)

Lisätietoja