Espanjan perusteet 5 op

Ajankohta 12.9. – 31.12.2022, ilmoittautuminen päättyy 4.9.2022

Koulutuksen sisältö

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ääntää, lukea ja kirjoittaa espanjaa. Hän soveltaa kielitaitoaan yksinkertaisissa suullisissa ja kirjallisissa tutustumis- ja asioimistilanteissa. Hän osaa viestiessään käyttää kielikulttuurin mukaista kohteliasta kieltä. Opiskelija pohtii omaa kielenoppimistaan ja hän suhtautuu myönteisesti espanjan kielen oppimiseen ja opiskeluun.

  • Ääntämisen periaatteet
  • Itsestä kertominen
  • Arkipäivän puhetilanteet
  • Nykyajasta kertominen (aikamuodot)

Lähiopetus
Tiistaisin ja torstaisin klo 16.30 – 18.00

Paikka Wärtsilä-kampus, Karjalankatu 3, JoensuuI

Toteutuksen tarkemmat tiedot

Lähiopetus 52 h, itsenäinen työskentely ja oppimisaineistoihin perehtyminen 78 h, arvioinnit 5 h.

Oppimateriaali (pakollinen)
Buenas Migas 1. Katriina Kurki, Olli-Pekka Lindgren, Alberto Miranda Cañellas, Juan Rafols. Otava
Arviointiperusteet
Kirjallinen ja suullinen tentti

Arviointiasteikko
Kiitettävä (5), Hyvä (4-3), Tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)