Espanjan perusteet 5 op

Opintojakso toteutetaan syksyisin. Opetus on kahtena iltana viikossa. Mukaan voidaan ottaa kolme väyläopiskelijaa kerrallaan.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ääntää, lukea ja kirjoittaa espanjaa. Hän soveltaa kielitaitoaan yksinkertaisissa suullisissa ja kirjallisissa tutustumis- ja asioimistilanteissa. Hän osaa viestiessään käyttää kielikulttuurin mukaista kohteliasta kieltä. Opiskelija pohtii omaa kielenoppimistaan ja hän suhtautuu myönteisesti espanjan kielen oppimiseen ja opiskeluun.

Sisältö

  • ääntämisen periaatteet
  • itsestä kertominen
  • arkipäivän puhetilanteet
  • nykyajasta kertominen (aikamuodot)

Lisätietoja